Header: Nadal

Nadal

Ruta de navegació

Menú de navegació

Preinscripcions al Casal de Nadal 2022 | Nadal

Preinscripcions al Casal de Nadal

Preinscripcions del 27 de novembre al 3 de desembre

www.girona.cat/inscripcions

Què cal per fer la preinscripció?

Per fer la preinscripció cal entrar al web de l’Ajuntament de Girona del dia 27 de novembre al 3 de desembre de 2023. No cal fer la preinscripció el primer dia a primera hora. Mentre s’hagi fet dins el període assenyalat ja n’hi ha prou, ja que l’ordre de preinscripció no dona cap mena de privilegi. L’aplicació està disponible tots els dies de la setmana, les 24 hores del dia (inclosos diumenges i festius).

Podeu realitzar les inscripcions a través de l’Aplicatiu d’Inscripcions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/inscripcions). Heu d’accedir-hi amb el vostre usuari i contrasenya. En cas de no tenir-ne, cal crear-lo de nou. Llavors cal omplir les dades del vostre fill/a, escollir l’activitat dels casals de Nadal i seleccionar si voleu el suplement de menjador i/o servei despertador (en cas que l’activitat ho ofereixi). Cal que ompliu el formulari amb totes les dades que es demanen, sobretot indicar l’escola en la qual l’infant està matriculat.

Finalitzat el període de preinscripció, si la demanda supera l’oferta de places disponibles, es realitzarà un sorteig mitjançant un sistema informàtic aleatori.

A partir del 4 de desembre rebreu un correu electrònic informant-vos que podeu consultar la resolució de places mitjançant el vostre usuari i contrasenya a la web de www.girona.cat/inscripcions, per aquest motiu és important tenir el correu electrònic actiu.

Condicions generals d’inscripció

  1. Una inscripció queda formalitzada en el moment en què es fa el pagament amb la carta de pagament (codi de barres) o banca en línia. 
  2. D’aquesta activitat n’és principal beneficiari qui està empadronat/da a la ciutat de Girona. L’empadronament a Girona dona dret a l’aplicació de descomptes per a germans/es (només quan comparteixin el mateix domicili), a descomptes per a famílies monoparentals o famílies nombroses, a sol·licitar el pagament per tram de renda familiar, i dona prioritat en el sorteig.
  3. Si no s’ocupa el mínim de places establert l’activitat pot quedar anul·lada.
  4. El servei despertador pot ser anul·lat si no s’arriba a un mínim de 8 inscrits en l’opció horària de 8 a 9 del matí. En cas d’haver d’anul·lar aquest servei per manca d’inscripció s’avisarà a les famílies abans de l’inici de l’activitat.
  5. En el moment del sorteig s’agruparan els germans inscrits, de tal manera que entraran tots o cap, per tal de facilitar l’organització familiar.
  6. El servei despertador, el servei de menjador i el servei de tardes poden ser puntuals. El preu del servei despertador per a dies puntuals serà de 4 €/hora. El preu del servei de menjador per a dies puntual serà de 9 €/dia. Servei de tarda a 8 € de 15 a 17 h. Aquests serveis es concretaran amb l’entitat. 

Anul·lacions i devolucions

  1. La inscripció queda formalitzada una vegada s’ha abonat, de manera íntegra, l’import de l’activitat.
  2. Qualsevol inscripció feta fora de termini es cobrarà íntegra en el moment de fer-la 
  3. No s'efectuarà devolució de l'import de la inscripció un cop realitzat el pagament, si es decideix anul·lar la participació en aquesta.