Header: Llengua catalana

Llengua catalana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Lletra de convit. Cinc anys de compromís comú pel català, maig 2006 - març 2011

Memòria del Consell Participatiu per a la Llengua de l'Ajuntament de Girona

El dia 3 de juliol de 1901, el lingüista mallorquí Antoni Maria Alcover va fer pública la Lletra de Convit, és a dir, una crida a participar en el projecte del Diccionari General de la Llengua Catalana. Aquesta crida va donar lloc, al llarg dels anys posteriors, al moviment més important a favor de la normalització de la llengua i la cultura catalanes del segle xx, amb milers de col·laboradors i corresponsals en les tasques de redacció del Diccionari, en el qual van participar-hi la pràctica totalitat de municipis de tots els territoris de parla catalana dels estats espanyol, francès, andorrà i italià.

Aquest moviment va culminar l’any 1906 amb la celebració del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, presidit per mossèn Alcover. I, després de molts d’anys de feina, amb l’edició de l’esmentat diccionari, el Diccionari català- valencià-balear.

Des del Consell Participatiu per a la Llengua de l’Ajuntament de Girona, volem recuperar el nom de lletra de convit com a capçalera de la memòria que pretén fer un repàs de les activitats que hem dut a terme en els darrers cinc anys.

Val a dir que, recuperant el nom de la lletra de convit, el que volem és recuperar l’esperit d’aquell veritable procés participatiu i engrescar, de bell nou, la ciutadania, les institucions i les entitats cíviques gironines en favor de la normalització de la nostra llengua a tots els àmbits de la vida quotidiana.

Desitgem que aquesta lletra de convit, més enllà de fer memòria de la feina feta durant aquests primers anys de funcionament del Consell Participatiu per a la Llengua, també pugui servir d’exemple i de model de bones pràctiques i suggerir noves idees i propostes concretes a altres ajuntaments, entitats i institucions del país, per fer-los partícips d’una manera de treballar per a la llengua, i engrescar-los i implicar-los, en la mesura de les seves possibilitats, amb l’objectiu de projectar l’ús social del català des de l’àmbit municipal.

Lletra de convit. Cinc anys de compromís comú pel català, maig 2006 - març 2011
Tornar