Header: Cooperació

Cooperació

Ajuts i subvencions | Solidaritat i Cooperació

Ajuts i subvencions

Subvencions dirigides a entitats i associacions que realitzen activitats de solidaritat i cooperació, d'ajut humanitari en l'àmbit internacional o de foment de la solidaritat ciutadana entre els pobles, de promoció de la cultura de pau, l’educació intercultural i la resolució pacífica dels conflictes.