Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Projectes de Cooperació (títol) | Cooperació

Projectes de cooperació

Les polítiques municipals de cooperació al desenvolupament de l'Ajuntament de Girona contemplen de manera central el suport a entitats que treballen amb països amb un índex de Desenvolupament Baix o Mitjà. Aquest 2022, i a través de la convocatòria de concurrència competitiva destinada a projectes de cooperació internacional, la Unitat de Cooperació dona suport a setze projectes de cooperació que treballen a Guatemala, Senegal, Colòmbia, Perú, Paraguai, Índia, Tanzània i Burkina Faso. 

Amb aquests projectes, la Unitat de Cooperació posa en valor el paper fonamental que les entitats gironines juguen en l'avanç cap a una acció col·lectiva per garantir la justícia global amb un enfocament de drets humans, i mostra el reconeixement de la responsabilitat compartida en la lluita contra les desigualtats entre les comunitats més vulnerables a partir de projectes que prioritzen la perspectiva de gènere, l'ecologisme, la promoció dels drets humans o la Pau com a aspectes centrals, tot treballant per incidir en l'espai cívic i democràtic, des d'una visió inclusiva i sostenible.

Cliqueu damunt de cada punt per a conèixer a quins projectes de cooperació internacional al desenvolupament dona suport aquest 2022 l'Ajuntament de Girona.

Mapa dels projectes

IFrame

Projectes de Cooperació (gràfica) | Cooperació