Header: Cooperació

Cooperació

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona és un òrgan de participació ciutadana que té com a objectiu principal facilitar, promoure i donar suport a les actuacions i els projectes relacionats directament o indirecta amb la cooperació i la solidaritat internacional, així com estendre aquests valors entre la ciutadania de Girona.

A partir d'aquest objectiu orienta el seu funcionament a:

  1. Establir els criteris i les prioritats que han de regir els plans d´actuació que en matèria de cooperació realitzi l'Ajuntament de Girona.
  2. Analitzar i establir les condicions, els tràmits administratius, les convocatòries públiques i les adjudicacions de fons de cooperació, per tal de garantir-ne la transparència i la qualitat.
  3. Avaluar aquelles iniciatives i projectes en matèria de cooperació que sol·licitin el suport institucional per al seu desenvolupament.
  4. Proposar i impulsar iniciatives i campanyes d´informació i de sensibilització de la població que es considerin prioritàries en matèria de cooperació internacional.
  5. Coordinar accions de caire ciutadà en col·laboració amb altres institucions, entitats i/o col·lectius a fi d'optimitzar els recursos humans, pressupostaris i materials i assolir el màxim ressò.
  6. Col·laborar amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament en l'aplicació de recursos per a projectes i comptar amb el seu assessorament en l'avaluació i el seguiment de determinades iniciatives.