Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Concurs de fotografia solidària | Solidaritat i cooperació

Concurs de fotografia solidària 2022

El termini per a la presentació de fotografies serà del 29 d’agost al 17 de setembre del 2022 (ambdós inclosos)

Guanyador del Concurs de Fotografia Solidària 2021: Suren Abtahizadeh Evoghli

La Unitat de Cooperació de l'Ajuntament de Girona impulsa un any més la convocatòria d'un concurs de fotografia solidària per tal que la fotografia guanyadora es pugui utilitzar per la difusió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament de la Unitat de Cooperació.

Objectius

L’objectiu del concurs és donar a conèixer la situació i condicions de vida de la població de països desafavorits de diferents parts del món, i fer-les visibles a través de la fotografia, per tal de sensibilitzar i crear consciència crítica entre la ciutadania gironina.

La fotografia guanyadora serà utilitzada per la difusió de la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional i d’educació pel desenvolupament de l’any 2022 de la Unitat de Cooperació.

La resta de fotografies presentades serviran com a fons documental de la Unitat de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, i es podran utilitzar en la difusió d'activitats tan impulsades per la mateixa Unitat de Cooperació, com pels diferents actors de la cooperació gironina, a través d’impresos, publicacions al web municipal de cooperació, entre d’altres.

Tema

El tema de la fotografia haurà de visibilitzar aspectes directament relacionats amb els Drets Humans, la Cooperació Internacional, l'Educació pel Desenvolupament (EpD) i la Justícia Global. La temàtica es concretarà cada any en funció de les prioritats de la Unitat de Cooperació en la convocatòria i podrà tractar diferents aspectes:

 • Globalització i Desigualtats Nord-sud
 • Interculturalitat crítica, decolonialitat i ruptura amb l’eurocentrisme
 • Condicions de vida en els països empobrits
 • Igualtat de gènere, drets de dones i nenes, i feminismes
 • Drets LGTBIQ+
 • Inclusió social i lluita contra la pobresa
 • Justícia mediambiental i refugiades climàtiques
 • Construcció de la Pau, prevenció de conflictes i antimilitarisme
 • Drets de les comunitats indígenes i minories ètniques
 • Justícia racial, xenofòbia i intolerància
 • Drets de la infància i la joventut
 • Formes contemporànies d'esclavitud i tràfic humà
 • Persones defensores dels drets humans
 • Responsabilitat social corporativa i inversions socialment responsables
 • Desallotjaments forçats, sensellarisme i assentaments informals
 • Desenvolupament sostenible i ODS
 • Diversitat funcional
 • Discriminació i violència contra la gent gran

Requisits dels participants

Podran participar totes les persones majors de 18 anys amb DNI o NIF i un compte bancari obert al seu nom.

Requisits de les fotografies

Cada persona podrà presentar un màxim de 5 fotografies.

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos.

Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar digitalment en format “jpg” o “png”.

Totes les imatges s’hauran de presentar en alta resolució a partir de 300 megapíxels i preferiblement amb una dimensió mínima de 1200 x 700 píxels. 

Documentació a presentar

 • Nom i cognoms de l’autor/a de la fotografia
 • DNI o NIF
 • Telèfon de contacte
 • Correu electrònic
 • Adreça postal
 • Lloc i data on es va realitzar la fotografia
 • Títol per a cada fotografia presentada

Lloc de presentació

Les persones interessades hauran de presentar una sol·licitud, en model normalitzat, així com la/les fotografia/es en format digital i la documentació que s’indica en aquestes bases en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.