Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Concurs de fotografia solidària | Solidaritat i cooperació

Concurs de fotografia solidària

Termini de presentació de sol·licituds: 15 d'octubre de 2020

Guanyadora del Concurs de Fotografia Solidària 2020: Laura Quintana García

El Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació ha proposat donar continuïtat alConcurs de Fotografia Solidària per tal que la fotografiapremiada es pugui utilitzar en la difusió d’activitats de la Unitat de Cooperació als diferents actors de la cooperació gironina.

Les fotografies presentades serviran com adocumentació gràfica (impresos i publicacions, web municipal, etc.) de l’Ajuntament de Girona.

Objectius

Sensibilitzar a la ciutadania mitjançant la creació d’un fons documental amb fotos de bona qualitat sobre temàtiques relacionades amb les activitats de la Unitat de Cooperació (Cicle de Cinema Solidari, xerrades, exposicions, etc.

Tema

El tema de la fotografia haurà d’estar lligat a la sensibilització per al desenvolupament. Els temes es concretaran cada any en funció de les prioritats temàtiques de la Unitat de Cooperacióen la convocatòria, però en línies generals inclouranels següents eixos:

  • Desigualtats nord-sud.
  • Interculturalitat.
  • Condicions de vida en els països empobrits.
  • Paper de la dona en els països empobrits

Participants

Hi podran participar totes les persones majors de 18 anys, i podran presentar un màxim de 3 fotografies.

Obres

Les fotografies han de ser originals i inèdites, per tant, no han d’haver estat premiades en altres concursos.

Les fotografies presentades poden ser en color o en blanc i negre i s’hauran de presentar en format digital i en format “jpg”. (consultar Bases específiques)

Documentació a presentar

  • Fotocòpia del NIF de l’autor/a de les fotografies.
  • Dades de contacte de la persona autora de les fotografies.
  • Fotografies a presentar al concurs en format digital i en format “.jpg”.
  • Fitxa de tercers de comunicació de dades bancàries de creditors que es troba al següent enllaç.

Lloc de presentació

Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud, en model normalitzat, així com la fotografia en format digital i la documentació que s’indica en aquestes bases a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Girona o per qualsevol altre procediment reconegut per la llei.