Header: Cooperació

Cooperació

Membres | Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

Membres del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació

El consell està integrat per representants municipals i per les ONG locals. Així, en la seva configuració es garanteix la presència dels diferents grups polítics que conformen el consistori municipal i del teixit associatiu de la ciutat amb representants de la Coordinadora d’ONG Solidàries de les Comarques Gironines.

President

Sr. Lluc Salellas i Vilar, alcalde de Girona

Regidora de Cooperació

Aminata Sabaly Balde  

Vocals

 • Sra. Gemma Martínez Villagrasa – Regidora de Guanyem Girona – Alternativa Municipalista (GGI - AMUNT)
 • Sr. Maximiliano Fuentes Codera – Regidor de Partit dels Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC-CP)
 • Sr. Adam Bertran Martínez - Regidor d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM) 
 • Sra. Silvia Bosch Agustí– Regidora de Junts per Girona- Compromís Municipal (Junts per Girona –CM) 
 • Sr. Jaume Veray Cama – Partit Popular (PP)
 • Sr. Francisco Javier Domínguez García – VOX 
 • Sra. Maite Tixis i Padrosa – Diputada delegada d’Acció Social i Igualtat (Dipsalut)
 • Sra. Silvia Llach i Carles - Vicerectora de Territori i Compromís de la Universitat de Girona
 • Sra. Núria Palomar Vidal - Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries
 • Sra. Raquel Sabater i Ten - Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries – F. Utopia del grup Plataforma Educativa
 • Sr. Ferran Soler Valls - Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries – ACAPS
 • Sra. Mònica Lara Cargol - Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries - Nousol
 • Sr. Albert Quintana Oliver – Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries - Justícia i Pau Girona 
 • Sr. Òscar Montoya Moreso – Representant de la Coordinadora d'ONG Solidàries - Associació ECCIT 
 • Sra. Susanna Quintana – Representant de Col·legi de Periodistes de Catalunya – Girona
 • Sr. Marc Geronès Sambola, cap d'Àrea de Serveis a les Persones i Convivència
 • Sra. Gemma Solés i Coll - Tècnica municipal de Cooperació Internacional