Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Ucraïna - part 1 | Solidaritat i Cooperació

Acollida de persones ucraïneses

Guia d’actuació davant l’emergència de les persones refugiades d'Ucraïna

Davant de les moltes preguntes i dubtes que sorgeixen amb relació a l’acollida de persones ucraïneses que fugen de la guerra del seu país, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, conjuntament amb les altres entitats municipalistes i la Generalitat de Catalunya, ha elaborat diversos documents perquè serveixin de guia d’actuació davant l’actual emergència que està vivint la població ucraïnesa desplaçada al nostre territori. 

Ucraïna - part 2 | Solidaritat i Cooperació

A banda, també es demana a la ciutadania: 

  1. NO fer enviaments d'aliments, roba o medicaments. Podeu trobar vies alternatives d’ajuda a la Infografia. 
  2. NO és aconsellable el trasllat de persones des de frontera, com iniciativa particular. Cal tenir present la responsabilitat que s’assumeix en transportar altres persones en un vehicle particular en qualsevol part del món. En situacions bèl·liques és difícil garantir la seguretat de les persones implicades per diversos motius, que van des de l’alteració dels circuits d’acollida, fins a situacions susceptibles de tràfic d’éssers humans. Hi ha entitats amb expertesa en l’acolliment de persones refugiades, que garanteixen la seva atenció especialitzada, al llarg del circuit i fins a la tramitació administrativa regular al país d’acollida. 
  3. Hi ha la possibilitat d’allotjaments d'acollida comunitaris, per si cal allotjar els refugiats ucraïnesos en un futur pròxim. En aquest sentit, i atès que des de la Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya s’estan recopilant les dades, es demana vehicular la resposta a través de la Secretaria de Estado de Migraciones i l'adreça electrònica info.ucraina@fonscatala.org que en centralitzarà les aportacions i les canalitzarà al Comitè d’Acollida a les persones refugiades.
  4. Es demana posar en coneixement del Comitè d’Acollida a les persones refugiades, mitjançant les responsables territorials d’acollida dels consells comarcals i dels municipis de més de 20.000 habitants o la bústia del Departament d’Igualtat i Feminismes comiteacollida.igualtat@gencat.cat, si hi ha coneixement de casos de població ucraïnesa arribada al nostre municipi, per tal de poder-los facilitar accés a assessorament jurídic, psicològic, escolarització d’infants i accés a la sanitat pública. 
  5. En el cas d’arribada d’infants i adolescents d’Ucraïna sense tutors legals, ho heu de comunicar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, al telèfon 116 111 o a l'adreça electrònica dgaia.dso@gencat.cat, per activar el protocol de protecció dels menors.