Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona avalua les polítiques de cooperació municipal per redactar un nou pla director

L’objectiu és ajudar a dibuixar les línies estratègiques a seguir, com a mínim del 2024 al 2027, en matèria de cooperació i d’educació per a la justícia global. El consistori ha aprovat un nou programa d’educació global amb la finalitat de promoure una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud

L’Ajuntament de Girona millorarà les polítiques de cooperació municipal. Aquesta setmana s’ha adjudicat l’avaluació i la diagnosi de les accions que s’han dut a terme en els últims anys i la situació actual per tal de redactar, posteriorment, un nou Pla director de cooperació internacional i educació per a la justícia global. Aquest document ajudarà a dibuixar les línies estratègiques a seguir en matèria tant de cooperació com d’educació per a la justícia global, com a mínim de 2024 a 2027. Paral·lelament, s’ha aprovat un nou programa d’educació global amb la finalitat de promoure una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud. 

Estem molt contents d’avançar en una eina que ha de ser la pedra de toc de la cooperació en l’àmbit municipal”, ha afirmat la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.

Aquest document permetrà analitzar i actualitzar el Pla director de cooperació de l'Ajuntament de Girona, aprovat el 2008, el qual ha quedat obsolet per l’evolució dels marcs conceptuals que regeixen les polítiques de cooperació. Per una banda, s’avaluaran les polítiques dutes a terme en els darrers setze anys i s’actualitzaran els marcs normatius d'acord amb la seva evolució en els àmbits internacional, nacional i regional. I, per l’altra banda, es realitzarà una diagnosi de la situació actual per poder redactar més endavant un nou pla director per assegurar l’eficàcia de les activitats i iniciatives solidàries impulsades per l’Ajuntament.

En general, s’analitzarà el pressupost que s’ha destinat a accions de cooperació, l’assoliment dels objectius, els actors i agents implicats i l’òrgan de participació ciutadana del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Alhora es detallaran els punts dèbils i forts del model de gestió de la cooperació i se n’identificaran els reptes i oportunitats.

Aquest procés es durà a terme de forma participativa incorporant reunions grupals, enquestes i entrevistes. Els resultats obtinguts es presentaran en el marc del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació.

La redacció s’ha adjudicat per un cost de 12.100 euros (IVA inclòs) i una durada de quatre mesos a l’empresa ICG Internacional de Cooperacion y Gestion, una consultora amb una llarga trajectòria en polítiques públiques de cooperació a escala estatal.

Nou programa sobre la justícia global

En la mateixa línia, es crearà un nou programa d’educació global amb la finalitat de promoure una ciutadania crítica, conscient i responsable envers les desigualtats nord-sud i compromesa amb la justícia global. Sota el nom “Girona educa per la justícia global”, aquesta iniciativa té per objectiu actualitzar, definir i impulsar una nova estratègia d’educació per la justícia global crítica, innovadora i creativa, així com els instruments que se’n derivin. Aquest programa tindrà un paper clau en el Pla director de cooperació i justícia global.

El projecte es va aprovar la setmana passada per Junta de Govern Local. A més, es crearà una plaça de tècnic/a dins l’Ajuntament per poder desenvolupar-lo. 

Els eixos temàtics del programa són cinc: justícia climàtica i mediambiental global; justícia econòmica i social global; justícia de gènere i feminismes globals; diversitat cultural, interculturalitat crítica, cultura antiracista i dret a migrar, i cultura de pau i no-violència. Aquests temes es treballaran des de diferents àrees de l’Ajuntament i amb altres administracions catalanes com la Diputació de Girona o la Generalitat de Catalunya, i amb actors locals rellevants com la Universitat de Girona, les organitzacions de la societat civil gironines o col·legis professionals com el de periodistes.

Està previst que, al llarg de tres anys, el programa assoleixi una sèrie d’objectius i resultats que van des de la recerca innovadora i creativa, la confecció de materials pedagògics i educatius o el disseny d’una campanya de comunicació dels continguts obtinguts fins a l’organització d’activitats i accions derivades de la recerca i els materials o la creació d’una jornada de referència a escala catalana. 

Tanmateix, el programa preveu participar i fer incidència en òrgans supramunicipals en matèria d’educació global com ara el Consell Català de Foment de la Pau o participar en el Fòrum Català de Foment de la Pau. Un dels objectius del programa de l’Ajuntament de Girona serà promoure la mobilització ciutadana pels drets humans i la justícia global, tot donant a conèixer les lluites de moviments socials del sud global a Girona o incrementant les accions de mobilització ciutadana a favor dels drets humans o per la denúncia de vulneracions concretes a la ciutat de Girona.

Tornar