Header: Cooperació

Cooperació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona renova el seu compromís amb les polítiques de cooperació directa amb els agermanaments solidaris de Bluefields i Farsia

A la sessió plenària del 14 de novembre de 2022 es va aprovar la moció presentada.

El Ple, en sessió ordinària del dia 14 de novembre de 2022, i de resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta dels membres de la corporació amb vint-i-cinc vots a favor dels grups municipals JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC-CP i ERC-AM i dues abstencions del grup municipal Ciutadans i el regidor no adscrit la moció presentada per JxCAT, Guanyem Girona i ERC-AM sobre els agermanaments solidaris de Bluefields i Farsia.

Es va renovar el compromís amb les polítiques de cooperació directa amb els agermanaments solidaris de Bluefields i Farsia i la voluntat de vetllar per difondre l'esperit de cooperació que conté l'agermanament com un canal bidireccional beneficiós per ambdues bandes i per ajudar a enfortir els ponts que han de garantir la justícia global i els drets humans.

Moció aprovada
Tornar