Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Violències: Masculinitat tòxica i masclisme | Joves | Centre Jove de Salut

Masculinitat tòxica i masclisme

Són creences i comportaments nocius associats a les expectatives del que vol dir “ser home”, com ara ser fort o dominador. També implica la creença (falsa) de la superioritat dels homes sobre les dones, i pot manifestar-se a través de prejudicis i actituds discriminatoris cap a les dones.

  • Masculinitat tòxica: es refereix a les idees antigues sobre com haurien de ser els homes. Aquestes idees inclouen no mostrar emocions, ser sempre fort físicament i intentar tenir el control. A vegades, aquestes pressions poden fer que alguns homes es comportin de manera violenta per demostrar que són "més homes".
  • Masclisme: falsa creença que els homes són millors que les dones. Aquesta idea pot portar a la discriminació i a la violència cap a les dones. També pot mantenir un sistema en què els homes tenen més poder, i crear un ambient en el qual la violència de gènere és més probable.

Tant la masculinitat tòxica com el masclisme contribueixen a la violència de gènere. Creen expectatives i creences que poden justificar o tolerar (de forma equivocada) la violència cap a les dones. És important qüestionar aquestes idees per construir una societat més justa i segura per a tothom.