Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Ajuda i informació referent al planejament urbanístic | Urbanisme

Aquest web inclou tota la informació referent al planejament urbanístic de Girona. Consulteu aquest document d'ajuda per saber com trobar informació.

 
 

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

S'han trobat 73 expedients. Cliqueu sobre els títols per obtenir més informació.

AnyTítolData aprovació
2024Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 78, sobre el C/ de la Força, 2504/04/24
2023Modificació puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 82, per a la regulació dels habitatges d'ús turístic11/10/23
2023Modificació Puntual de PGOU núm. 71 PA53 Santa Coloma -FECSA 03/05/23
2022Modificació puntual del PGOU núm. 77 per a l'ajust puntual de les alineacions de diversos carrers consolidats.09/11/22
2022Modificació puntual del PGOU núm. 79 Per a la regulació de les condicions d'accessibilitat i eficiència energètica en els edificis existents09/11/22
2019Modificació puntual del PGOU núm. 72 Ajustos Normatius10/12/19
2019Modificació Puntual del PGOU núm 69 PA 67 Montori - Montilivi12/06/19
2019Modificació Puntual del PGOU núm. 73 Col·legi Dr. Masmitjà07/05/19
2019Modificació puntual del PGOU núm. 67 Ajust de límits i sistemes del Pla Especial Devesa15/04/19
2019Modificació Puntual del PGOU núm. 70 Mas Marroc per deixar sense efecte la MPGOU 2413/02/19
2018Modificació puntual del PGOU núm. 74 Equipaments Montilivi18/12/18
2018Modificació puntual del text refós del PGOU de Girona núm. 64 - Ajust de sistemes sector Mas Xirgu (19.161)05/06/18
2018Modificació puntual del PGOU núm. 68, ampliació Hospital Josep Trueta20/03/18
2018Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 13 PA-100 C. Pedret.20/03/18
2018Modificació puntual del PGOU núm. 66 Ajust sistemes UA-70 Serveis Vila-roja06/02/18
2016Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 61 per a la millora de l'accessibilitat26/07/16
2016Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 62 a la UA Camí Vell de Fornells13/04/16
2016Modificació puntual del Text refós del PGOU de Girona núm. 63 zona comercial Palau13/04/16
2015Modificació puntual del TR del PGOU núm. 59 per a la supressió del PMU 13 C. Barcelona i delimitació dels Polígons d'Actuació Urbanística PAU 116 (C. Barcelona - Avellaneda - Clínica) i PAU 117 (C. Barcelona - nord).30/09/15
2015Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 56 desafectació sòls AP-7 per canvi d'ubicació de l'enllaç previst en el PGOU02/06/15
2015Modificació puntual del Text Refós del PGOU núm. 51 - PA 89 l'Aurora02/06/15
2015Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 60 eliminació UA Tomàs Mieres 312/03/15
2014Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 58 alineació immoble núm. 148-150 del C. Santa Eugènia10/10/14
2014Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 54 per a la regulació dels elements admesos sobre l'alçada reguladora màxima en la zona amb indústria amb espais oberts, clau 5.206/05/14
2014Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 55, per l'ajust de l'àmbit, les zones i els sistemes del PEU de la Creueta26/03/14
2014Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 53 Condicions d'ús de la zona de dotacions i serveis privats amb espais oberts26/03/14
2014Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 52 per la incorporació dels sectors Accés Nord, Pla de baix de Domeny i Parador del Guell26/03/14
2013Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 49 per a la regulació de la densitat d'habitatges per parcel·la en zones d'ús residencial d'habitatge plurifamiliar09/10/13
2013Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 50 per a la regulació de l'ús d'aparcament i l'ocupació dels patis d'illes per a l'ús d'aparcament.23/07/13
2012Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 47 Celler de Can Roca 20/12/12
2012Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 45, per a l'adaptació al Decret 112/2010, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles i activitats recreatives.20/12/12
2012Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 46 - PA 103 Equipament comercial08/11/12
2012Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 44 per a la delimitació del Pla Especial de la Devesa07/06/12
2012Delimitació de la Trama Urbana Consolidada del municipi de Girona12/01/12
2011Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 33, Clínica Dr. Bofill22/12/11
2011Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 41 per a l'adaptació a les alçades reguladores en l'edificació al Decret 55/2009, sobre condicions d'habitabilitat en els habitatges17/11/11
2011Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 39, adaptació ús comercial al Decret Llei 1/2009 d'ordenació dels equipaments comercials27/07/11
2011Aprovació del conveni urbanístic i Modificació Puntual del PGOU núm. 38 - Pla de Baix de Domeny25/05/11
2011Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 40, condicions d'ús de les zones forestal i agrícola09/02/11
2010Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 12: a) PA-97 Pujada Sant Feliu I, b) PA-98 Pujada Sant Feliu II, c) PA-99 Torre Bosch Monar.17/11/10
2010Modificació puntual PGOU núm. 37, usos del subsòl29/09/10
2010Modificació puntual del PGOU núm. 34, Sector Montessori-Palau21/07/10
2010Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 19 - bis requisits mínims d'habitabilitat dels habitatges universitaris de la UdG11/02/10
2009Modificació Puntual del Text Refós del PGOU núm. 35 - Xalet Tarrús04/11/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 31 - PMU 14 La Presó15/07/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 30 - Equipament docent sector Devesa17/06/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 29 - Carrer Can Pau Birol01/04/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 23 - Per a modificació d'ús dels equipaments a Palau i Fontajau20/03/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 28 - Carrer Lluís Borrassà20/03/09
2009Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 26 - PA 106 Estació de servei Avellaneda28/01/09
2008Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 22 - PA 105 Carrer Oliva i Prat10/12/08
2008Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 27 - Carrer les Serres10/12/08
2008Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 18 - Incorporació d'edificis inclosos en el Pla Especial del Catàleg05/11/08
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 10 a-PA 95 Torres de Palau II b-Sant Daniel 4 c-PA 96 HPP Carrer Guadiana20/06/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 15 - PMU Destil·leries I20/04/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 14 - PA 101 Pont de la Barca-Fontajau20/04/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 11 - PA 20 Montbó20/04/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 16 - PA 102 Destil·leries II20/04/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 17 - PA Discontinu 103 Equipament comercial28/03/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 9 - Carrer Torre Gironella08/02/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 8 - PA 94 UP-5 Casernes08/02/07
2007Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 6 - PA 91 Puig d'Àligues II08/02/07
2006Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 4 - Paràmetres 3.2 i 3.2b21/12/06
2006Esmenes i rectificacions del text refós del PGOU (a-o)21/12/06
2006Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 2 - Ajustos Parcel·les d'equipaments21/12/06
2006Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 5 - Elements sobre l'ARM zona 5.227/11/06
2006Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 3 - Paràmetres 2.3 UA Mas Palahí27/11/06
2006Modificació puntual del text refós del PGOU núm. 1 en les condicions d'ordenació i edificació del sistema de places, parcs i jardins urbans (C.1)20/04/06
2005Modificació puntual del PGOU al PA-21 Plaça de braus29/09/05
2005Modificacions puntuals del text refós del PGOU a l'àrea de les Casernes. 1) Per ampliació i qualificació de la franja C1 davant el PMU Casernes; 2) Per delimitació i ordenació del PA-88 Universitat de Cervera; 3) En els usos del PMU-10 Casernes29/06/05
2005Modificació puntual del text refós del PGOU en el sector PMU-10 Les Casernes per destinar-lo a equipaments27/04/05
2004Modificació puntual del PGOU de Girona, en l'àmbit del PE del Barri Vell10/11/04
2004Modificació puntual del text refós del PGOU en els usos del sector Accés Nord i les UA Pabordia i Camp de la Coma10/11/04