Header: Urbanisme

Urbanisme

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Planejament i gestió urbanística Vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del text refós del Pla General d'Ordenació Urbana núm. 82, per a la regulació dels habitatges d'ús turístic

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2021043003

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-197

Acord de Junta de Govern (28/10/21)

Aprovat inicialment pel Ple (14/11/22)

Aprovat provisionalment pel Ple (18/09/23)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona (11/10/23)


Acord aprovació definitiva al DOGC núm. 9.028 (26/10/2023)

Aprovat provisionalment pel Ple de l'Ajuntament de Girona de 18 de setembre de 2023; es va rectificar l'errada material existent a la normativa de la modificació puntual per acord del Ple de l'Ajuntament de Girona de 9 d'octubre de 2023