Header: Gestió Tributària i Recaptació

Gestió Tributària i Recaptació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona dividirà directament la taxa d’escombraries en tres terminis si es té domiciliat el pagament 

El càrrec està previst que es realitzi els dies 5 d’abril, 5 de juliol i 7 d’octubre. Les persones i empreses que vulguin domiciliar la taxa poden fer-ho abans del 5 de març. El consistori ofereix la possibilitat de fer el pagament de tots els tributs municipals anuals en 10 terminis sense interessos.

L’Ajuntament de Girona dividirà directament la taxa del servei de recollida i gestió de residus en tres terminis si es té el pagament domiciliat. Aquesta divisió no comportarà cap tipus d’interès i es preveu fer el càrrec els dies 5 d’abril, 5 de juliol i 7 d’octubre, és a dir, els mateixos dies que es cobra l’Impost sobre Béns Immobles (IBI). 

“Com a novetat enguany incorporem una facilitat de pagament per a la ciutadania i les empreses de la ciutat mitjançant el pagament de la taxa d’escombraries en tres terminis de forma automàtica, sempre que es tingui domiciliat el rebut. És important demanar que aquelles persones que no hagin domiciliat el rebut ho facin per poder-se acollir en aquest sistema de pagament que s’aplicarà sense haver de sol·licitar-ho. A més, des de l’Ajuntament oferim un pla personalitzat de pagament de totes les taxes municipals anuals que funciona com una tarifa plana, és a dir, cada mes pagues un import igual o similar”, ha afirmat la regidora d’Hisenda i de Convivència i Seguretat de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu Gifre. 

Les persones o empreses que vulguin domiciliar la taxa d’escombraries poden fer-ho abans del 5 de març a través de l’Oficina Virtual Tributària amb certificat electrònic, la Seu Electrònica o de forma presencial amb o sense cita prèvia a l’Ajuntament de Girona, situat a la plaça del Vi. Si es presenta la sol·licitud fora de termini, l’ordre de domiciliació tindrà efecte a partir del 2025 i, per tant, s’haurà de pagar la taxa en un sol termini aquest 2024. 

En cas que es tingui el pagament domiciliat i es vulgui pagar la taxa en un sol termini, s’ha de comunicar aquest fet de forma expressa abans del 5 de març a través dels mitjans citats anteriorment. 

Totes les persones que no tinguin la taxa domiciliada hauran de realitzar el pagament en un únic termini en el període de pagament voluntari que està previst que aquest 2024 sigui del 2 d’abril al 5 de juny. Es pot comprovar si es té l’import domiciliat accedint a l’Oficina Virtual Tributària.

Aquest 2024, doncs, la taxa d’escombraries en el cas dels pisos quedarà dividida en dos imports de 71,66 euros i un de 71,67 euros, si es té el pagament domiciliat; i, en el cas de les cases, en tres imports de 100,98 euros, en el mateix supòsit. Pel que fa a la taxa de les empreses, aquesta depèn del tipus d’activitat. 

Fins a l’any 2022 aquest servei es cobrava a la factura de l’aigua i, a partir del 2023, la taxa la gestiona directament l’Ajuntament de Girona amb una factura a part. Cal recordar, que la llei de residus de l’Estat no permetrà taxes de residus deficitàries per complir amb la directiva europea. És a dir, el cost de la taxa anirà associat íntegrament al cost del servei i no es permetrà que es cobrin imports inferiors. 

D’altra banda, cal recordar que l’Ajuntament de Girona ofereix un pla personalitzat de pagament dels impostos i taxes municipals. Aquest sistema permet realitzar el pagament de tots els tributs anuals en 10 terminis sense interessos, del 5 de gener al 5 d’octubre. D’aquesta manera, cada mes pagues el mateix o un import similar. 

Per accedir a aquest pla cal complir un seguit de requisits. L'import total dels rebuts ha de ser igual o superior a 100 euros, cal domiciliar els pagaments en un únic compte bancari i acreditar la titularitat d'aquest compte i no es pot tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament, llevat que aquest estigui fraccionat, ajornat, suspès o en proposta de baixa. Per acollir-se al pla, cal presentar la sol·licitud a través dels mateixos mitjans citats anteriorment i es pot consultar més informació a la Seu Electrònica

Per a més informació es pot consultar la web girona.cat/taxaescombraries.

Tornar