Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa el nou sistema digital de teleassistència 

El model permet tenir el servei amb una nova tecnologia sense la necessitat de telèfon fix. Actualment, 1.803 llars gironines compten amb aquest servei municipal i s’esperà arribar als 2.100 domicilis, ja que es disposaran de més terminals de teleassistència.

L’Ajuntament de Girona ja ha posat en marxa el nou sistema de teleassistència. El nou model permet tenir el servei sense la necessitat de telèfon fix, ja que és digital, i augmentar el nombre de persones usuàries perquè es disposen de més terminals. El canvi ha permès comptar amb un sistema més eficient i personalitzat a les necessitats de cada persona usuària.
 
“A Girona fem una aposta per ser una ciutat amiga de la gent gran. El nou model de teleassistència s’adaptarà a les necessitats de cada persona i augmentarà la sensació de seguretat de les persones grans que viuen soles o amb problemes de dependència o malalties cròniques perquè és un servei que funciona les 24 hores. Per tant, la persona sap que pot trucar a qualsevol hora davant una necessitat urgent”, ha explicat la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament de Girona, Gemma Martínez Villagrasa.   
 
A partir de l’1 de desembre s’han començat a instal·lar els terminals digitals a totes les persones que es donen d’alta del servei com a nous o noves usuàries. Pel que fa a la gent que ja compta amb el servei, en els propers quatre anys es procedirà a fer el canvi dels terminals analògics als digitals. Actualment, 1.803 llars gironines disposen del servei i s’espera arribar als 2.100 domicilis, ja que amb el nou contracte es disposen de més terminals. 
 
Fins ara, els terminals de la teleassistència eren analògics i requerien poder-se connectar a una línia telefònica fixa. Si la persona usuària no en tenia, calia comprar una caixa de veu o una targeta SIM. Això suposava una despesa extra per a la gent gran, a banda del cost del servei de teleassistència. A més, en alguns casos no es podia prestar el servei perquè la companyia mòbil de la persona usuària no permetia aquestes alternatives. Un inconvenient que ha quedat resolt amb la posada en marxa del nou contracte de teleassistència municipal. Els dispositius han passat de ser analògics a digitals i permeten una major i millor assistència. 
 
A més, aquest nou model s'adapta a les actuals tecnologies i capacitats de comunicació entre diversos sistemes. També permet integrar digitalment funcions diverses com el monitoratge, l'aprenentatge i la predicció de comportaments, alhora que pot obrir noves capacitats de comunicació per a la persona usuària i per al seu entorn que facilita la seva atenció. 
 
Un altre avantatge és que les avaries i les incidències tecnològiques es poden resoldre de forma remota i immediata, sense que s'hagi de desplaçar cap tècnic al domicili, i sovint sense que ni la pròpia persona hagi pogut detectar encara l’error. 
 
També es pot detectar aquells dispositius de teleassistència que no s’estan utilitzant, a través d’un sistema de control. Això evitarà que, en cas d’haver-hi llista d’espera, hi hagi dispositius sense ser utilitzats.  
 
Al llarg dels anys, el servei municipal de teleassistència ha anat evolucionant i aportant millores. Aquest model es configura com una tipologia de teleassistència avançada, atès que es proposa un model d'atenció centrada en la persona i que incorpora diverses prestacions, tecnologies i intervencions en funció de les necessitats de cada persona usuària. Aquestes necessitats es valoren de forma individual i s'elabora un pla d'intervenció personalitzat que pot incloure un seguiment des de setmanal a anual, en funció de les necessitats i la xarxa de suport de la persona.

Més informació
Tornar