Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball i Formació | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball i Formació

Objectiu

Aquest programa té com a objectiu la realització de projectes de millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat laboral.

Accions

 • Contractació laboral per part de l’Ajuntament de Girona: amb una durada mínima de 6 mesos i màxima de 12 mesos, a temps complet o parcial, per dur a terme tasques d’interès general i social.
 • Formació, si escau, per millorar la qualificació de la persona contractada i potenciar l’adquisició de competències bàsiques:
  • Formació conduent a l’obtenció d’un certificat de professionalitat: mínim 80 hores i 1 mòdul formatiu.
  • Formació transversal: mínim 60 hores.
  • Formació en competències bàsiques: mínim 60 hores.
 • Acompanyament, si escau, per facilitar a les persones contractades una millor adaptació al lloc de treball, garantir la seva continuïtat en el programa i donar suport al seu desenvolupament competencial.

Qui pot accedir-hi

Persones, aturades o inactives, amb dificultats d’accés al mercat de treball o en situació d’especial vulnerabilitat. Les resolucions de convocatòria determinen els col·lectius i els requisits que han de complir per participar en el Programa.

Com s’hi pot accedir

Consulteu els llocs de treball a cobrir i els requisits necessaris a la nostra borsa de treball. Si esteu interessats/des en alguna d’aquestes ofertes i compliu els requisits, us hi podeu inscriure per participar en el procés de selecció.

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (sense frase)

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal