Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball i Formació | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Treball i Formació

Objectiu

L’objectiu d’aquest programa és oferir actuacions que promoguin la igualtat en l’accés al mercat de treball, la permanència i la promoció de persones que tenen especials dificultats d’inserció laboral, mitjançant la contractació laboral per part de l’Ajuntament de Girona i una formació específica relacionada amb el lloc de treball, amb l’objectiu d’adquirir les competències necessàries per desenvolupar correctament les tasques laborals.

Accions

  • Experiència laboral mitjançant un contracte de treball (mínim de 6 mesos i màxim de 12 mesos, a jornada completa).
  • Activitat formativa professionalitzadora vinculada al contracte de treball (mínim 60 hores i màxim 200 hores, dins l’horari laboral).
  • Acompanyament actiu durant la realització de les accions d’experiència laboral i de formació.

Qui pot accedir-hi

  • Persones en situació d’atur, inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, preferentment majors de 45 anys, sense dret a cap prestació o subsidi.
  • Persones beneficiàries de la Renda Garantida a la Ciutadania.

Logos SOC + Generalitat + SEPE + UE Fons Social Europeu FSE inverteix en el teu futur

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal
  • UE. Fons Social Europeu - Iniciativa d'Ocupació Juvenil