Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Contractació de joves en pràctiques

Beneficiaris del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

Objectiu

L’objectiu d’aquest programa és incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, beneficiàries del sistema de Garantia Juvenil a Catalunya, amb la finalitat de millorar-ne l’ocupabilitat. A través de l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, es persegueix la seva incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

Accions

Experiència professional mitjançant un contracte laboral en modalitat de pràctiques (durada del contracte de, com a mínim, 6 mesos).

Qui pot accedir-hi

Joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que compleixin els següents requisits:

  • Estar registrat/da en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil amb la condició de persona beneficiària. 
  • Constar inscrit/a com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO) a l’oficina de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.
  • Acreditar estar en possessió d'un títol universitari o de formació professional de grau mig o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que l’habiliti per a l'exercici professional. 
  • Complir els requisits que exigeix la modalitat de contracte de treball en pràctiques.

Com s’hi pot accedir

Consulteu els llocs de treball a cobrir i els requisits necessaris a la nostra borsa de treball. Si esteu interessats/des en alguna d’aquestes ofertes i compliu els requisits, us hi podeu inscriure per participar en el procés de selecció.

Pendent de nova convocatòria


Contractes de treball efectuats d’acord amb les condicions establertes a l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançats per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Logos SOC + Generalitat + UE Fons Social Europeu FSE Iniciativa d'Ocupació Juvenil

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • UE. Fons Social Europeu - Iniciativa d'Ocupació Juvenil