Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Joves en Acció | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Joves en Acció

Actualment no es porta a terme aquest programa

Objectiu

Oferir itineraris d’acompanyament integral als joves a fi de millorar les seves competències instrumentals, professionals i transversals i potenciar el seu retorn al sistema educatiu reglat o postobligatori, amb l’objectiu de garantir un adequat desenvolupament del seu present i futur sociolaboral.

Accions

  • Competències instrumentals (àmbit de comunicació i cientificotecnològic).
  • Formació professionalitzadora per Coneixement de l'entorn: visites a diferents recursos de la ciutat d’interès per les persones joves, i realització de sortides per conèixer els diferents sectors professionals existents al territori.
  • Informàtica i noves tecnologies.
  • Activitat física i esports.
  • Orientació i tutorització.

Qui pot accedir-hi

Joves, entre 16 i 21 anys, residents i empadronats/des al municipi de Girona, sense el graduat d'ESO, i que no es trobin treballant ni estudiant.

Dates

Del 2/10/2022 al 30/06/2023

Horari

Dilluns i dimecres de 9 a 13.15 h
Dimarts i dijous de 9 a 12.30 h
Divendres: de 9 a 12 h.

Logos Ajuntament

Amb el suport de:
  • Ajuntament de Girona