Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Joves en Acció | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Joves en Acció

Objectiu

Oferir itineraris d’acompanyament integral als joves a fi de millorar les seves competències instrumentals, professionals i transversals i potenciar el seu retorn al sistema educatiu reglat o postobligatori, amb l’objectiu de garantir un adequat desenvolupament del seu present i futur sociolaboral.

Accions

  • Competències instrumentals (àmbit de comunicació i cientificotecnològic).
  • Formació professionalitzadora (tastets d’oficis).
  • Informàtica i noves tecnologies.
  • Activitat física i esports.
  • Orientació i tutorització.
  • Pràctiques en empreses o entitats.

Qui pot accedir-hi

Joves, entre 16 i 21 anys, residents i empadronats/des al municipi de Girona, sense el graduat d'ESO, i que no es trobin treballant ni estudiant.

Dates

Del 01/10/2021 al 31/07/2022 

Horari

De dilluns a dijous, de 9.00 a 13.00 h
Divendres, de 9.00 a 12.00 h

Inscripcions tancades

Logos Ajuntament

  • Ajuntament de Girona