Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Projecte INTRO | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Projecte INTRO

Accions de capacitació digital

Accions formatives per adquirir competències digitals relacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

S’inclouen:

 • Alfabetització digital i Internet
 • Competències digitals bàsiques. Nivell I
 • Competències digitals bàsiques. Nivell II
 • Curs de preparació per a l'ACTIC nivell mig

I a més a més:

 • Càpsules TIC

Alfabetització digital i Internet

25 hores

Què aprendràs?

 • Introducció als dispositius digitals
 • Contingut digital bàsic: visualització, emmagatzematge i recuperació d'informació
 • Programes i aplicacions informàtiques bàsiques
 • Navegació per Internet
 • Aplicacions bàsiques: correu electrònic i videoconferències

Inscripcions

 
 

Competències digitals bàsiques. Nivell I

60 hores

Què aprendràs?

 • Ús bàsic del sistema operatiu
 • Navegació per internet. Recerca i arxiu d'informació
 • Comunicació digital: correu electrònic i videoconferències
 • Identitat digital
 • Eines bàsiques: processadors de textos i presentacions
 • Seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus i actualitzacions)

Inscripcions

Competències digitals bàsiques. Nivell II

60 hores

Què aprendràs?

 • Ús i configuració del sistema operatiu
 • Tractament de la informació digital: tècniques avançades de cerca i emmagatzematge al núvol
 • Comunicació digital: xarxes socials
 • Identitat digital
 • Eines avançades: full de càlcul, base de dades i retoc d'imatges
 • Seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus i actualitzacions)

Inscripcions

 

Curs de preparació per a l'ACTIC nivell mig

40 hores

L’ACTIC és un certificat que expedeix la Generalitat de Catalunya i acredita la competència digital de les persones en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència. Amb aquest curs, podràs preparar-te per superar la prova.

Contingut

 • Cultura, participació i civisme general
 • Tecnologia digital i ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

1a edició

Del 10 al 21 de juny de 2024.
De dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Inscripcions

2a edició

Del 19 de novembre al 4 de desembre de 2024.
De dilluns a dijous, de 15 a 19 h.

 

Càpsules TIC

Càpsules formatives de curta durada sobre eines i recursos digitals, que et permetran adaptar-te a les noves formes de treballar. Posa’t al dia i capacita’t per l’era digital!

Programació 2n trimestre 2024 Càpsules TIC Programació INTRO 2024 Inscripcions