Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona obre un nou servei d’atenció i assessorament a empreses en matèria d’igualtat

El Servei Municipal d’Ocupació ofereix acompanyament i assessorament a les organitzacions de Girona sobre mesures, plans d’igualtat i protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i LGTBI-fòbia.

L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació, ofereix un nou servei d’acompanyament i assessorament a organitzacions i empreses de Girona en matèria d’igualtat. Concretament, s’encarrega d’atendre aquells establiments interessats a adoptar i resoldre dubtes al voltant de mesures, plans d’igualtat i protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe i LGTBI-fòbia.

Aquesta tasca l’ofereix la figura de la tècnica d’equitat en els treballs, que vetllarà per promoure l’equitat en els treballs a les empreses, associacions i entitats i altres institucions del territori. L’objectiu és eliminar la bretxa salarial i la segregació horitzontal i vertical; garantir l’equitat de gènere en l’accés a les ocupacions, en les condicions laborals i en el desenvolupament professional i combatre les discriminacions en l’àmbit laboral.

“Posem una eina més al servei de les empreses gironines perquè contribueixen a fer avançar la igualtat de gènere i l’erradicació de tota forma de discriminació”, ha explicat la regidora de Treball de l’Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio. 

El servei ja està disponible i es pot sol·licitar fent una consulta al web municipal o directament al Servei Municipal d’Ocupació, tant presencialment (carrer de Narcís Xifra i Masmitjà, 43) com telefònicament (trucant al número 972 24 93 60). L’horari d’atenció del servei és de dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i de dilluns a dijous, de 15 a 19 h.

La igualtat en l’àmbit laboral és una responsabilitat compartida. Totes les organitzacions han de garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral. Això implica implementar mesures per prevenir i combatre l’assetjament, incloent-hi protocols d’actuació i canals de denúncia; promoure la conciliació personal, familiar i laboral, i fomentar la participació equilibrada de les dones i els homes a tots els nivells de l’organització. 

A més, les empreses de més de 50 persones treballadores estan obligades a elaborar i aplicar un pla d’igualtat. Aquest document ha de recollir un diagnòstic de l’estat de la igualtat a l’empresa i un conjunt de mesures ordenades i planificades a través d’un pla d’actuació, per garantir i consolidar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral i eliminar qualsevol mena de discriminació. 

Adoptar mesures en favor de la igualtat i la no-discriminació té beneficis per a tota la societat, ja que contribueix a construir una societat més justa i equitativa amb la igualtat de drets i oportunitats, però també té avantatges per a les empreses i la plantilla, ja que milloren el clima laboral, la motivació i productivitat i augmenten l’atracció de talent i la competitivitat.

El punt d’atenció i assessorament de Girona és un servei que s’ofereix a les empreses de la ciutat i la seva àrea urbana que estiguin interessades en la incorporació de millores en matèria d’igualtat a la seva organització. Aquesta acció està subvencionada pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya en el marc de l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes.

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 132 resultats.