Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona modernitza el Protocol per a la Contractació Socialment Responsable

S’ha actualitzat el document que es va crear el 2014 amb millores com la inclusió dels col·lectius LGTBI, les persones sense llar i les famílies monoparentals, i preveu la creació de borses de treball específiques.

L’Ajuntament de Girona ha modernitzat el Protocol per a la Contractació Socialment Responsable, el qual es va crear l’any 2014 i va ser pioner arreu de l’Estat espanyol. Amb el nou document, que passarà demà per Ple municipal per a la seva aprovació, el consistori adaptarà a les necessitats i realitats actuals les clàusules socials que s’hauran de preveure en els nous contractes públics, per tal de garantir la inserció i la inclusió social i laboral de tots els treballadors i treballadores.

“La comissió tècnica, formada pels diferents grups municipals, empreses del tercer sector, patronals, sindicats i també pels tècnics i tècniques municipals, hem estat treballant des de l’octubre de l’any passat per actualitzar el protocol que hi havia vigent i afavorir al màxim possible les clàusules socials”, manifesta la regidora de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament de Girona, M. Àngels Planas. 

Entre les millores que presenta el nou protocol, Planas destaca “la inclusió, entre les persones  beneficiàries de la contractació socialment sostenible, del col·lectiu LGTBI, de les persones sense llar, de les que pateixen pobresa energètica i de les famílies monoparentals, entre d’altres”. Respecte a les entitats beneficiàries de la reserva social es preveu que siguin els centres especials de treball d’iniciativa social i empreses d’inserció i entitats sense finalitats lucratives. “En aquests casos, l’actualització del protocol valorarà especialment que els projectes d’inserció sociolaboral presentats per les empreses licitadores contribueixin a la inclusió social i laboral dels treballadors i treballadores”, puntualitza la regidora de Contractació i Patrimoni. 

Una altra de les principals novetats que sorgeix a partir de l’actualització d’aquest protocol és el fet que el Servei Municipal d’Ocupació (SMO) podrà crear borses de treball específiques per a determinats perfils laborals, per tal de poder agilitzar la cobertura de llocs de treball. A més, la selecció que realitzi l’SMO no es podrà limitar a persones empadronades a la ciutat, ni a cap altre criteri que atempti contra el principi d’igualtat. 

El consistori destinarà anualment a la contractació, a través de la reserva social, un mínim d’un 4% del capítol 2 del pressupost aprovat, corresponent a despeses en béns i serveis, amb un mínim de 2.496.000 euros, mentre que fins ara eren 1.740.000 euros. 

L’actualització de les clàusules socials de contractació s’ha fet tenint en compte el Fons Social Europeu Plus (FSE+) i els objectius marcats per l’Agenda de Desenvolupament Sostenible del 2030, així com l’aplicació del pilar europeu dels drets socials. 

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 131 resultats.