Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona ha acompanyat 1.077 persones a trobar feina i ha connectat 874 joves al mercat laboral durant el 2022

Des del Servei Municipal d’Ocupació s’han realitzat 208 assessoraments a persones emprenedores que han permès crear 30 empreses. Un 85% de les persones que han obtingut un certificat de professionalitat ha trobat feina. El consistori ha format un total de 119 persones en l’àmbit digital.

Imatge de la roda de premsa i de la visita de l’alcaldessa i la regidora a l’equipament del Servei Municipal d’Ocupació (SMO).

L’Ajuntament de Girona ha acompanyat 1.077 persones a trobar feina durant l’any 2022 a través de les diverses actuacions d’orientació laboral, formació professionalitzadora i emprenedoria que es duen a terme des del Servei Municipal d’Ocupació (SMO). D’aquestes, un 59% eren dones i un 41% homes, i totes es trobaven en situació d’atur o en recerca d’una millora laboral. A més, cal destacar que el servei va tenir l’any passat un total de 2.978 usos. Aquestes són algunes de les dades que han explicat avui en roda de premsa l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

Girona ha sortit amb embranzida d’aquesta triple crisi que hem viscut. La ciutat està reforçada i hem de continuar treballant en aquesta línia, amb accions enfocades en dos àmbits: en la creació de llocs de treball i en la reducció de l’atur. Aquestes són les principals línies de treball d’aquest govern perquè aquesta és la millor política social que es pot fer en una ciutat”, ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 

En la roda de premsa, Madrenas també ha explicat que des del servei s’està treballant en accions per millorar l’entorn laboral dels treballadors i treballadores en el sector de l’hostaleria, ja que aquest és un dels principals àmbits on hi ha dèficit d’oferta respecte a la demanda. S’està parlant amb els agents econòmics per posar exemple de bones pràctiques que permetin fidelitzar el personal, millorar-ne la formació i la qualificació, i també avançar en les condicions. “Aquest és un objectiu que tenim a la ciutat, perquè el sector de l’hostaleria té un pes econòmic important, i tant sector privat com públic volem que sigui un sector de qualitat”, ha afegit.

D’altra banda, l’alcaldessa també ha explicat que l’Ajuntament ha augmentat els darrers anys l’oferta de cursos professionals per tal de respondre les necessitats del mercat, i que s’està arribant al punt en el qual manquen espais on poder-los desenvolupar. En aquest sentit, ha anunciat que es demanarà a la Generalitat de Catalunya que cedeixi a l’Ajuntament de Girona l’antic edifici de Treball, Salut i Seguretat que la Generalitat té al barri de Palau, el qual està actualment abandonat, amb l’objectiu de fer créixer l’oferta de cursos professionals.

Des de l’SMO es treballa intensament per ajudar la ciutadania de Girona, i també de l’àrea urbana, a trobar feina i a inserir-se en el mercat laboral. En total, s’han invertit aproximadament 3 milions d’euros en polítiques d’ocupació, i l’any passat es va comptar amb un 54% més de subvencions per dur a terme part dels projectes i serveis que oferim”, ha destacat, per la seva banda, la regidora Glòria Plana Yanes. 

La ciutat de Girona va acabar l’any amb 81.145 persones afiliades a la Seguretat Social, un 1,82% més que l’any anterior. Pel que fa a l’atur, el 2022 es va tancar amb una mitjana d’atur de 4.753 persones, dada que representa una disminució d’un 16,61% respecte del 2021. El sector serveis és el que va aglutinar més persones aturades l’any passat amb 3.391 persones de mitjana, un 71,3%, seguit de lluny per la indústria, la construcció i l’agricultura. 
 
Per millorar aquestes dades, l’Ajuntament de Girona impulsa diferents accions amb l’objectiu de potenciar l’orientació laboral i la formació professionalitzadora. La porta d’entrada de les persones en recerca de feina o de millors condicions laborals en el Servei Municipal d’Ocupació és el “Punt d’Informació”. Aquest té per objectiu concretar la demanda de la persona amb un primer assessorament que permet connectar-la amb els recursos i serveis del territori més adequats al seu perfil i a les seves necessitats. Des del servei municipal s’ofereix a cada persona un itinerari personalitzat d’orientació, acompanyament i suport a la inserció que rep el nom “Fes un GIR”. De les 633 persones ateses en el marc d’aquesta actuació, 178 han trobat feina.  

D’altra banda, des del “Punt de Feina”, l’SMO ha ajudat 158 persones (56% homes i 44% dones) a trobar feina per internet amb sessions sobre com elaborar o millorar el currículum, fer l’alta als diferents portals laborals, inscriure’s a ofertes de treball i presentar autocandidatures, entre altres. Alhora, des del programa “SMObilitza’t”, s’ha fomentat la innovació, la creativitat i la gestió emocional de les persones en recerca de feina amb l’organització de 52 activitats gratuïtes que van reunir 496 persones, i s’ha reforçat el català com a competència d’accés al mercat de treball mitjançant els tallers “DinamiCAT”, els quals van comptar amb l’assistència de 22 persones.

A l’SMO també es duen a terme accions especialitzades i adreçades a aquells col·lectius que tenen més dificultats per trobar feina: els joves i les dones. L’any passat, l’Ajuntament de Girona va connectar 874 alumnes de centres de secundària i entitats del tercer sector de la ciutat amb el mercat laboral a través de diferents recursos educatius i, per primera vegada, es va impulsar l’activitat “Construïm talent amb Lego”, per millorar l’ocupació de les dones majors de 45 anys. Un total de 16 dones van assistir en les dues edicions que es van dur a terme. 
 
A més, des de l’Ajuntament es van contractar temporalment 22 persones que tenen especials dificultats d’inserció laboral, a través de plans d’ocupació finançats des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

Accions formatives

Una altra dada destacada és que un 85% de les persones que han obtingut un certificat de professionalitat han trobat feina. Un total de 88 persones es van inscriure en un dels certificats que s’organitzen a l’SMO mitjançant una subvenció del SOC (atenció sociosanitària; socorrisme; auxiliar de magatzem; organització de transport i distribució; serveis administratius i neteja). D’aquestes, 66 persones van aconseguir el títol i 56 han trobat feina.

Des del consistori també s’organitza un curs d’instal·lacions elèctriques, tèrmiques i fotovoltaiques, el qual va comptar amb la participació de 12 joves entre 18 i 29 anys. Quatre d’ells han continuat formant-se amb continguts complementaris i tres s’han inserit en el mercat laboral.

D’altra banda, 69 joves sense el graduat d’ESO van cursar el Programa de Formació i Inserció (PFI) amb l’objectiu de poder continuar en el sistema educatiu postobligatori i, alhora, obtenir competències professionalitzadores per iniciar la seva incorporació al món laboral, i 21 van participar en el programa Joves en Acció per adquirir i millorar les competències bàsiques i retornar al sistema educatiu reglat.

Competències digitals

Una altra de les línies i reptes de l’SMO és lluitar contra l’escletxa digital, un dels principals inconvenients que es troben les persones quan busquen feina en qualsevol sector. En aquest sentit, el consistori ha format un total de 104 persones en alfabetització i competències digitals amb el programa “Intro”, i 15 en especialitats formatives de l’àmbit digital d’alt nivell de qualificació amb + Talent Cat.

Subvencions a la contractació i a l’emprenedoria

L’Ajuntament de Girona, a través dels programes municipals Girona Actua i Aixequem Persianes, ha invertit el 2022 un total de 154.197,28 euros per impulsar la contractació de persones en situació d’atur i fomentar nous projectes d’emprenedoria. Se n’han beneficiat 29 persones en situació d’atur i 8 projectes d’autoocupació. A més, el Programa 30 Plus del SOC, que subvenciona la contractació laboral de persones de 30 anys o més, ha permès que 23 empreses poguessin incorporar una persona d’aquest perfil a les seves plantilles.

En la línia de l’emprenedoria, també s’han realitzat 208 assessoraments a persones emprenedores, que han permès crear 30 empreses, 2 de les quals són societats limitades i 1 és societat anònima. I, en el marc del foment de l’emprenedoria, han tingut lloc 7 actuacions per impulsar la creació i desenvolupament d’empreses i projectes d’autoocupació, que han permès arribar a més de 500 persones, s’han dut a terme principalment en l’àmbit del sistema educatiu, i els receptors han estat estudiants i docents.

Intermediació laboral

Pel que fa a les ofertes de treball, des del Servei Municipal d’Ocupació s’han gestionat 840 peticions, dada que representa un increment del 26% respecte l’any 2021. El nombre de llocs de treball ofertats ha estat de 1.097. Per sectors econòmics, l’hostaleria, el comerç i les activitats sanitàries i de serveis socials són els que més han requerit de personal.

Nous projectes

Durant la roda de premsa també s’ha presentat el programa Treball i Formació, que permetrà a l’Ajuntament de Girona contractar aquest any al voltant de 40 persones en situació d’atur durant 12 mesos. Els col·lectius als quals va adreçada aquesta mesura són aquells que el SOC ha determinat que es troben en una major situació de vulnerabilitat: persones en atur de llarga durada, persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania, dones en situació de violència masclista, persones majors de 52 anys, persones que pertanyen al col·lectiu trans, persones migrades extracomunitàries i persones provinents d’Ucraïna.

Per a més informació podeu consultar la presentació de les dades i la web del Servei Municipal d’Ocupació.

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 131 resultats.