Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Durant l’any 2022, s’ha atès a un total de 633 persones en el marc de les diferents actuacions d’orientació laboral i acompanyament a la inserció del Servei Municipal d’Ocupació

Un total de 178 persones han aconseguit incorporar-se al mercat de treball o bé han millorat la seva situació laboral, de les quals el 58,43% són dones.

El Servei Municipal d’Ocupació, al llarg de l’any 2022, ha atès un total de 633 persones (59% dones i 41% homes) en el marc de les accions d’orientació laboral i acompanyament a la inserció, que ofereix a les persones que es troben en situació d’atur o de recerca de millora laboral. 

Aquestes accions compten amb el finançament del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, mitjançant el programa Orienta i el projecte Treball als Barris, així com també amb l’aportació de fons municipals.

La porta d’entrada és el Punt d’Informació, que té com a objectiu concretar la demanda de la persona, en base a la qual es realitza un primer assessorament, que permet connectar-la amb els recursos i serveis del territori més adequats al seu perfil i a les seves necessitats. Aquests poden ser del propi Servei Municipal d’Ocupació o bé externs, de manera que el treball en xarxa esdevé fonamental a fi de poder donar resposta, de manera ràpida, a les expectatives de les persones ateses. 

Del total de 631 persones que han estat ateses des del Punt d’Informació, el 78% ha estat derivada als diferents recursos d’orientació laboral del propi Servei. 

En aquest sentit, l’itinerari personalitzat d’orientació, acompanyament i suport a la inserció és un dels eixos fonamentals a partir del qual es fonamenta un projecte d’inserció sociolaboral, que contempla diverses actuacions que permeten construir un projecte professional, que integra la individualitat i les característiques de cada participant amb les exigències actuals del mercat de treball. 

L’itinerari d’orientació laboral Fes un GIR, basat en el model d’intermediació laboral en clau de competències, compagina les accions individuals amb sessions grupals, i s’adapta a les necessitats i objectius de cada persona. Justament per això és obert i flexible, però, en qualsevol cas, situa a la persona com a protagonista del seu propi procés i es desenvolupa a partir de les següents fases:

  • Fase 1 - Arbre de decisions: identificació de les motivacions personals i els interessos professionals, i anàlisi d’ocupabilitat inicial (competències bàsiques, tècniques i transversals), que permetran definir els objectius laborals.
  • Fase 2- Mapa d’ocupacions: anàlisi del context socioeconòmic i del mercat de treball més proper, amb l’objectiu de conèixer les ocupacions; i identificació d’amenaces, oportunitats, punts forts i a millorar del projecte professional.
  • Fase 3 - Balanç competencial: eines d’autoconeixement per a la identificació de les competències i valoració del nivell d’adquisició; i concreció dels factors estructurals i personals.
  • Fase 4 - Pla de millora: identificació de les competències a potenciar, concreció de les accions que cal dur a terme per a avançar cap als objectius laborals, així com de la disponibilitat (temps i recursos).
  • Fase 5 - Eines de recerca: definició del projecte professional, revisió de les eines i els canals d’accés al mercat laboral i dels objectius del pla de millora; i treball sobre el procés de selecció. 
  • Fase 6 - Revisió del pla de millora: revisió de l’itinerari individual, del projecte professional i del pla de millora competencial i anàlisi dels obstacles trobats durant el procés (estratègies, evidències i resultats).
  • Fase 7 - Emprenedoria: nocions bàsiques sobre l’autoocupació com a possible opció laboral, i la seva relació amb els valors de la innovació i la creativitat.

L’objectiu d’aquest itinerari no és altre que la millora de l’ocupabilitat, a fi de multiplicar les opcions laborals de les persones que es troben en situació de recerca activa d’ocupació; i, a aquest efecte, es pacten les accions que haurà de fer cada persona per a avançar cap als seus objectius laborals. Algunes d’aquestes accions es poden oferir des del Servei Municipal d’Ocupació, en altres casos es tracta de recursos externs del territori.

Podeu consultar el catàleg de recursos de formació i ocupació de l’SMO als enllaços següents:

Finalment, a fi de facilitar la recerca activa d’ocupació mitjançant les eines digitals, l’SMO posa a disposició el Punt de Feina, com a espai d’accés lliure amb suport tècnic, per elaborar o millorar el currículum, fer l’alta als diferents portals laborals, inscriure’s a ofertes de treball i presentar autocandidatures, entre altres.

Per accedir a les accions d’orientació laboral de l’SMO podeu consultar:
https://web.girona.cat/smo/persones/orientacio

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 131 resultats.