Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El passat mes de novembre es va donar inici a la nova edició del Projecte Treball als Barris

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ha atorgat al Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona una subvenció per desenvolupar aquest projecte, en el marc de la convocatòria per a l’any 2022.

Les accions del Projecte Treball als Barris 2022, que es duran a terme en el període comprès entre novembre de 2022 i octubre de 2023, tenen la finalitat de contribuir a la millora socioeconòmica del territori, en concret, dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. 

El projecte està compost per 3 programes, relacionats entre si, que són els següents: 

1.  Programa específic de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció

En el marc d’aquest programa, es donarà continuïtat al dispositiu de suport a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials. La finalitat principal d’aquesta acció és crear mesures ocupacionals d’orientació laboral, emprenedoria i intermediació laboral adreçades a les persones residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla de la ciutat de Girona, així com també afavorir la generació d’activitat econòmica i la promoció de l’emprenedoria en aquests sectors.

Es preveu atendre 275 persones, les quals disposaran d’un suport encaminat a la recerca de feina o a l’autoocupació, mitjançant la participació en diferents accions de millora de l’ocupabilitat, com per exemple tallers, monogràfics i sessions individuals. A més, es duran a terme quatre accions de capacitació, que són les següents: 

  • Sensibilització en matèria de sostenibilitat.
  • Alfabetització digital i internet.
  • Competències digitals bàsiques.
  • Competències digitals avançades.

2.  Programa d’experienciació laboral format per 3 accions

L’objectiu d’aquest programa és, en primer lloc, oferir oportunitats d’accés al mercat de treball a persones demandants d’ocupació, residents als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, que es troben amb dificultats d’inserció sociolaboral. En segon lloc, proporcionar els mitjans per afavorir la professionalització i l’adquisició o actualització de les competències tècniques específiques de cada lloc de treball.

En aquest sentit, es durà a terme la contractació de 13 persones, amb una durada d’entre 7 i 9 mesos, que s’integraran als equips següents:

  • Equip de dinamització comunitària dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla: 4 auxiliars pràctics i 1 tècnic/a de coordinació de l’equip.
  • Brigada d’intervencions mediambientals en l’àmbit de les Hortes de Santa Eugènia: 1 oficial/a de primera de medi ambient i 3 peons mediambientals. 
  • Equip de treballs auxiliars de proteccions i mobiliari urbà a l'entorn de les Hortes de Santa Eugènia: 1 oficial/a de primera i 3 peons de jardineria. 

3.  Programa de desenvolupament local format per 4 accions

El conjunt d’accions que s’emmarquen en aquest programa estan encaminades a impulsar mecanismes per definir i potenciar una estratègia de barri, sota el marc un Pla d’Acció Local i Pla Estratègic de l’Àrea de Promoció Econòmica, centrats en les dimensions de la sostenibilitat (social, econòmica i mediambiental), en els eixos temàtics de l’Agenda Urbana 2030 de Catalunya i en els ODS, en especial, l’ODS-11 “aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles“. El conjunt d’aquestes accions té com a finalitat principal proporcionar suport als agents econòmics i socials dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla per tal d’afavorir el creixement i el benestar del territori i de les persones que hi resideixen. 

Més informació sobre els recursos que ofereix l’SMO: 
https://web.girona.cat/smo/persones/orientacio

  

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris".

Tornar
— 50 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 50 de 131 resultats.