Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a la contractació: 30 Plus | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

30 Plus

Invertim en les persones, millorem el potencial humà de les empreses

Objectiu

Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més, que es formaran atenent al perfil del treballador/ora i les necessitats i/o requeriments tècnics del lloc de treball i de l’empresa contractant (entre 20 i 100 hores).

Quantia de la subvenció

Contracte Mensual 9 mesos
40h/setm 1.125,83 € 10.132,47 €
20h/setm 562,91 € 5.066,23 €

Requisits de les empreses i de la contractació

 • Procés de selecció per competències a càrrec de l'SMO.
 • Contractació mínima de 6 mesos.
 • Qualsevol modalitat contractual, excepte contractes de substitució, interinitat o relleu.
 • Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.
 • Formació vinculada al lloc de treball (entre 20 i 100 hores). La formació es pot realitzar abans o durant la contractació.
 • No haver fet cap acomiadaments declarats improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 • Compromís d'acceptació de les condicions del programa
 • Adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries

Termini:

Període de contractació: de l'1 d'octubre de 2021 a l'1 d'abril de 2022.
Termini de 2 mesos, des de la data d’inici del contracte, per a sol·licitar la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal