Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a la contractació: 30 Plus | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

30 Plus

Invertim en les persones, millorem el potencial humà de les empreses

Objectiu

Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més, que es formaran atenent al perfil del treballador/ora i les necessitats i/o requeriments tècnics del lloc de treball i de l’empresa contractant (entre 20 i 100 hores).

Quantia de la subvenció

Contracte Mensual 9 mesos
40h/setm 1.050 € 9.450 €
20h/setm 525 € 4.725 €

Requisits de les empreses i de la contractació

  • Procés de selecció per competències a càrrec de l'SMO.
  • Contractació mínima de 6 mesos.
  • Qualsevol modalitat contractual, excepte contractes de substitució, interinitat o relleu.
  • Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.
  • Formació vinculada al lloc de treball (entre 20 i 100 hores). La formació es pot realitzar abans o durant la contractació.
  • No haver fet cap acomiadaments declarats improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació.
  • Compromís d'acceptació de les condicions del programa

Termini:

Període de contractació: del 2 d'agost de 2019 a l'1 d'abril del 2020
Termini de 2 mesos, des de la data d’inici del contracte, per a sol·licitar la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal - Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus regulat per l'Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal