Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ajuts a la contractació: 30 Plus | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

30 Plus

Invertim en les persones, millorem el potencial humà de les empreses

Objectiu

Contractació de persones en situació d’atur de 30 anys i més, que es formaran atenent al perfil del treballador/ora i les necessitats i/o requeriments tècnics del lloc de treball i de l’empresa contractant (entre 20 i 100 hores).

Quantia de la subvenció

ContracteMensual9 mesos
Jornada completa
(40h/setmana)
1.260 €11.340 €
Jornada parcial
(mínim 20h/setmana)
630 €5.670 €

Requisits de les empreses i de la contractació

 • Procés de selecció per competències a càrrec de l'SMO.
 • Contractació mínima de 6 mesos.
 • Qualsevol modalitat contractual, excepte contractes de substitució, interinitat o relleu.
 • Jornada laboral mínima de 20 hores setmanals.
 • Formació vinculada al lloc de treball (entre 20 i 100 hores). La formació es pot realitzar abans o durant la contractació.
 • No haver fet cap acomiadaments declarats improcedents en els 3 mesos anteriors a la contractació.
 • Compromís d'acceptació de les condicions del programa
 • Adoptar les actuacions i mesures necessàries per garantir la seguretat en la salut de les persones treballadores i usuàries

Termini:

Període de contractació: del 2 d'octubre de 2023 a l'1 d'abril de 2024.
Termini de 2 mesos, des de la data d’inici del contracte, per a sol·licitar la subvenció al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economía Social en el marc del Programa SOC-30 Plus regulat per Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol; modificada per l’Ordre EMT/128/2021 de 14 de juny.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball SEPE (sense frase)

 • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Generalitat de Catalunya
 • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal