Header: El Modern

El Modern. Centre Audiovisual i Digital

Ruta de navegació

Programa d'Incubació de videojocs. GameGi | El Modern

Programa d'Incubació de videojocs: GameGi

En el marc del Programa de Suport a la creació d'El Modern


Convocatòria 2024 OBERTA. Noves bases reguladores

Termini de sol·licitud: 17 de maig de 2024
Noves bases reguladores publicades al BOP núm. 77 del 19/04/2024

Sessió informativa de les ajudes, dijous 25/04/24, 18.30 h a El Modern

Convocatòria 2023 en període de justificació

Publicat a l'e-tauler la resolució definitiva 2023.

Termini d'execució: 30 d’abril de 2024 
Termini de justificació: 31 de juliol de 2024 

El programa d’incubació de videojocs GameGi consisteix en la dotació de tres beques per a tres equips que estiguin dissenyant i desenvolupant un videojoc. Les beques inclouen l’accés al programa d’incubació de videojocs, on durant 6 mesos els equips rebran formacions i mentories setmanals a càrrec d’un equip de professionals del sector del videojoc. El programa finalitzarà amb una DEMODAY amb professionals i publishers de la indústria. La beca inclou una aportació econòmica de 4.000,00 € per equip i un espai per a dur a terme el projecte a El Modern. Centre Audiovisual i Digital durant el temps d’execució del programa. 

L’objectiu d’aquesta línia municipal és fomentar i donar suport, a través de l’aportació de recursos, a la creació d’empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, en concret, en el sector dels videojocs. 


Segueix totes les novetats del programa d’incubació de videojocs GameGi:

@gamegirona

  

Històric de projectes incubats

Logo Kinniku + Artilogics

Any 2022
  • Kinniku Studios (@KinnikuStudios)
  • Artilogics (@artilogics)