Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d'Incubació de videojocs d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’incubació de videojocs de El Modern té per objectiu fomentar la creació d’empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, a través del suport a la formació, la creació, la producció i la publicació de videojocs. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital de El Modern, aprovat per Decret d’Alcaldia de 26 de setembre de 2022.

Aprovació definitiva de les bases reguladores.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular la selecció de projectes, en règim de concurrència competitiva, per accedir al programa, i la concessió d’ajuts, consistents en beques, per a un màxim de tres equips de disseny i desenvolupament de videojocs que accedeixin al Programa d’incubació de videojocs a El Modern.

El procés d’assessorament o mentoria professional d’aquest programa es portarà a terme a El Modern. Centre Audiovisual i Digital de Girona (c. Nou del Teatre, 16).

Descripció del Programa d’incubació de videojocs a El Modern

El Programa d’incubació de videojocs d'El Modern està adreçat a equips de recentment graduats (grau universitari o cicle formatiu) en estudis relacionat amb el disseny i/o desenvolupament de videojocs, a equips emergents en vies de professionalització i a empreses del sector que necessitin un acompanyament en els seus projectes per iniciar-se en el sector dels videojocs. Les persones o equips sol·licitants han d’atendre a les formacions i assessoraments de la incubadora com a mínim de 4 a 6 hores per setmana, a més, cal disposar de temps i la flexibilitat horària suficient per poder desenvolupar el projecte amb garanties.

El Programa d’incubació de videojocs d'El Modern té una durada de sis mesos i es concreta en els següents serveis i suports pels equips beneficiaris.

 1. L’atorgament d’una beca de 4.000,00 € per a cada un dels equips seleccionats.
 2. Accés al programa d’incubació durant sis mesos, aquest inclou: servei d’assessorament empresarial, sessions de formació i mentories a càrrec d’especialistes del sector dels videojocs, establiment de connexions amb l’ecosistema cultural i creatiu de la ciutat, i presentació del projecte desenvolupat en una DEMO DAY amb publishers i distribuïdores del sector.
 3. La disponibilitat d’un espai físic de treball per a tres persones per equip a El Modern. Centre Audiovisual i Digital. En cas d’equips de més de tres persones, es valorarà la possibilitat de disposar de més espais de treball funció de l’espai disponible. L’espai de treball comptarà amb:
  - Cadires d’oficina.
  - Taules.
  - Armaris i bucs mòbils.
  - Connexió a internet.
  - Accés a l’espai de l’Office.

L’accés a l’espai quedarà limitat a l’horari d’obertura al públic de l’equipament. En cas de necessitat accedir als materials tècnics i/o altres espais d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital, s’haurà de comptar amb l’autorització de l’equip tècnic.

Els equips seleccionats pel Programa d’incubació de videojocs d'El Modern hauran de portar el seu propi equipament informàtic per desenvolupar el seus projectes. L’Ajuntament de Girona no es responsabilitza del material o del seu contingut en cas de robatoris o desperfectes durant l’execució del programa.

Bases al BOP núm. 226 del 25/11/2022
Aprovació definitiva de les bases reguladores
Bases en català
Bases en castellà

Tornar