Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d'Incubació de videojocs d'El Modern. Centre Audiovisual i Digital 2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
El Programa d’incubació de videojocs de El Modern té per objectiu fomentar la creació d’empreses innovadores, digitals i tecnològiques en el marc de les indústries culturals, a través del suport a la formació, la creació, la producció i la publicació de videojocs. Aquesta línia d’ajut forma part del Programa d’impuls al sector audiovisual i digital de El Modern, aprovat per Decret d’Alcaldia de 26 de setembre de 2022.

Termini d'execució: 30 d’abril de 2024 
Termini de justificació: 31 de juliol de 2024 

Justificació

Termini d’execució i justificació

Es preveu iniciar el programa d’incubació al setembre del 2023. Aquest tindrà una durada de sis mesos, finalitzant al març de 2024. Les dates són orientatives, les definitives s’acordaran amb les persones o equips beneficiaris. La Demo Day es realitzarà durant el mes d’abril. El programa s’executarà íntegrament a El Modern. Centre Audiovisual i Digital (c. Nou del Teatre, 16).

El termini de finalització de les accions acordades en el Programa d’Incubació de videojocs de El Modern. Centre Audiovisual i Digital serà com a màxim fins al 30 d’abril de 2024 i la presentació de la justificació serà d’un termini màxim de tres mesos a partir de la finalització del període previst de l’execució del programa d’incubació.

Tràmit de justificació

Tornar