Header: El Modern

El Modern. Centre Audiovisual i Digital

Ruta de navegació

Història de l’edifici | El Modern

Història de l’edifici

L’any 1873 l’edifici, que era propietat de la família Cors, es va convertir en el col·legi Sant Narcís. 

A principis del segle XX, arran d’unes ampliacions i transformacions finançades pels propietaris de la fàbrica Grober, es crea l’Ateneu Social Democràtic. Des de l’any 1922, la cèntrica localització de l’Ateneu va permetre que tant els obrers de la fàbrica com la població gironina gaudissin d’esdeveniments i activitats culturals de tota mena. L’edifici estava compost per una gran sala de ball, un cafè i un espai de tertúlia. També hi havia una sala dedicada a la música, en la qual assajaven els membres de l’Orfeó Cants de Pàtria. A la planta superior s’impartien formacions d’oficis i arts decoratives per als membres de l’Ateneu. 

L’esclat de la Guerra Civil estronca la vitalitat d’un edifici que havia esdevingut un pol d’atracció d’oci cultural. El 24 de maig de 1941 la institució va adoptar el nom de Fomento de Cultura i va transformar la gran sala de ball en el que avui coneixem com a Cine Moderno. El Modern es va adaptar als nous temps amb la dotació d’un gran vestíbul i la provisió de butaques de fusta, i es va erigir com un dels equipaments culturals pioners de la ciutat de Girona.

L’any 1976 va ser anomenat oficialment Cinema Modern. El 1979 es va inaugurar una sala annexa al mateix edifici del Modern, la sala B, pensada per acollir cinema clàssic o d’autor, fins i tot es va projectar cinema S i X, mentre a la sala gran es programaven les grans estrenes. 

Malauradament, l’any 1988 un gran incendi va cremar la pantalla de projecció, el teló i l’escenari de la sala gran. A mitjans dels noranta s’aprofita per remodelar la sala gran i adaptar-la a les necessitats tecnològiques, implementant el format d’àudio digital. 

El 1992 el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, mitjançant un acord amb l’empresa gestora del Cinema Modern, passa a programar a la sala B, que es bateja com a Cinema Truffaut. 

El 4 de febrer de 1999 la sala gran del Cinema Modern tanca les portes definitivament, mentre el Cinema Truffaut es consolida i manté la seva activitat. 

El 2001 l’Ajuntament de Girona decideix comprar l’edifici amb la intenció de reformar-lo i incloure’l a l’oferta d’equipaments culturals de la ciutat. El mal estat estructural de l’edifici va fer que el 2007 el sostre de la sala gran s’esfondrés. 

L’abril de 2019 es van iniciar les obres de remodelació d’El Modern amb l’impuls del Projecte d’especialització i competitivitat territorial de les indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial, a través d’una inversió FEDER. La primera fase del projecte va finalitzar el maig de 2021, que sumà nous espais de treball per al sector cultural: un plató audiovisual, una sala de postproducció, la sala 2 del Cinema Truffaut, i acollí serveis de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona, com l’Oficina de Foment de les Arts o la Girona Film Office.

La segona fase de la reforma, que s’iniciarà a finals de 2021, preveu habilitar la sala gran del Cinema Modern. 

Logos (sense el suport PECTICC) 2021 Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

Acció desenvolupada en el marc del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial
  • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
  • Generalitat de Catalunya
  • Diputació de Girona
 

Text subvenció peu pàgina | Oficina de Foment de les Arts (OFA) + El Modern

Un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.