Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut | Promoció de la Salut

Centre Jove de Salut

Adreça:
Plaça de Sant Pere, 11
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 204 212

A/e:
centrejovedesalut@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/centrejovedesalut

Nou horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h.
Del 2 al 13 d'agost de 2021 tancat.

Xarxes: Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Espai Salut, col·laboració de l’Ajuntament i la UdG, ja funciona a ple rendiment

Des del curs passat, l’acord entre les dues institucions posa els serveis del Centre Jove de Salut Integral a disposició del jovent universitari, cada dijous al Campus de Montilivi.

El servei es va posar en marxa el febrer de 2022. Ofereix consultes gratuïtes i confidencials als i les estudiants de la Universitat de Girona, per part de professionals del centre municipal. Consum responsable de substàncies, conductes addictives (com ara apostes i pantalles), proves d’infeccions de transmissió sexual, orientació sobre l’embaràs, ús de mètodes anticonceptius..., són alguns dels temes que hi poden consultar. A part d’això, el recurs també pretén servir de porta d’entrada a l’atenció en salut i la promoció de la salut en un sentit més ampli. Està obert a tot l’alumnat de la UdG. L’atenció és cada dijous a l’aulari comú del Campus de Montilivi, però cal demanar cita prèvia a través d’un formulari en línia. 

En el cas de les consultes per prevenir addiccions, es fa un seguiment amb sessions continuades i a llarg termini. Es contempla que una persona pugui fer un màxim de 10 sessions d’1 hora cadascuna. Es treballen eines i habilitats a través d’una perspectiva integral, que té en compte també les emocions i els pensaments, per tal de canviar conductes problemàtiques i addictives relacionades amb drogues, pantalles o jocs d’apostes. 

Pel que fa a les consultes de salut afectiva i sexual, en canvi, l’enfocament preveu sessions més puntuals i d’una durada de 20 minuts, tot i que en casos concrets es pot programar més d’una consulta. El servei no només ofereix orientació sobre mètodes anticonceptius o interrupció voluntària de l’embaràs, sinó que també ofereix la possibilitat de fer cribratges per descartar infeccions de transmissió sexual o proves d’embaràs, així com el subministrament de mètodes d’anticoncepció d’emergència, preservatius o productes de salut menstrual.

Entre febrer i juny, el servei de psicologia ha realitzat al voltant de 40 sessions, en què s’ha atès regularment a 8 estudiants, mentre que el servei de salut afectiva i sexual ha fet prop de 30 consultes, a 23 persones diferents. La possibilitat d’atendre directament al jovent universitari permet aprofundir en la promoció de la salut i treballar amb una mirada molt més àmplia la sexualitat i la prevenció d’addiccions.

Article sencer de l’entrevista
Tornar