Header: Centre Jove de Salut

Centre Jove de Salut

Ruta de navegació

Violències: Bullying i ciberbullying | Joves | Centre Jove de Salut

Bullying i ciberbullying

Primer cal diferenciar entre violència escolar i bullying (en català, assetjament escolar). La violència escolar inclou diverses coses, com baralles i problemes de disciplina, comentaris despectius, etc. que afecten diferents persones a l'escola o l’institut. En canvi, el bullying són els actes repetits de violència dins del grup d’amistats, amb l'objectiu de fer mal a algú que sembli més feble o vulnerable. Pot ser físic, verbal o social. Hi ha molts factors que influeixen en el bullying a l'escola o institut, com ara la cultura, la família i la situació econòmica.

Amb l'ús d'Internet, se sol parlar de ciberbullying (en català, ciberassetjament). En aquest cas, es fa servir la tecnologia (sobretot les xarxes socials) per assetjar, amenaçar o humiliar algú. Això pot incloure enviar missatges perjudicials o difondre informació falsa en línia. 

Aquest tipus de violència és més comuna durant l'adolescència i pot causar problemes emocionals, i fins i tot portar a problemes seriosos com la depressió o el suïcidi. És important tractar les persones amb respecte i evitar aquest tipus de comportaments per garantir un entorn escolar segur i saludable per a tothom.

Estratègies per prevenir l'assetjament escolar

Per abordar el bullying i el ciberbullying de manera efectiva, és important que tothom (comunitats, escoles, famílies, etc.), treballem conjuntament. Crear un ambient amable, empàtic i responsable digitalment pot ajudar a prevenir i reduir els efectes negatius de l'assetjament escolar, ja sigui en persona o en línia.

Quan es tracta de lluitar contra el ciberassetjament, és necessari utilitzar diverses estratègies. És crucial aprendre sobre com comportar-se de manera responsable a Internet, així com informar sobre comportaments inadequats a les plataformes de xarxes socials. Podem avisar les amistats, la família, el professorat...

Si saps que algú al teu voltant està patint assetjament escolar, és vital buscar ajuda i suport d'adults o autoritats de confiança. En casos greus, això pot fins i tot tenir conseqüències legals. Recordeu que estem junts/es en això i és important actuar per mantenir un entorn segur i respectuós per a tothom.