Header: La Caseta. Serveis Educatius

La Caseta. Serveis Educatius

Ruta de navegació

Publicador de continguts

XLI edició dels Jocs florals i literaris escolars. Curs 2020-2021

El termini de presentació dels escrits és el dimarts 27 d'abril de 2021. Ja podeu consultar les bases.

Un any més es convoquen els Jocs Florals i Literaris escolars de la ciutat. Són convidats a participar-hi tots els centres educatius de primària i secundària. En aquests Jocs Florals i Literaris, s’hi pot concursar amb treballs de prosa i poesia resultants d’una selecció feta pel centre en uns Jocs Florals o certàmens literaris previs. Un cop tramesos els originals, un jurat valorarà les composicions i tindrà la facultat d’atorgar diversos premis, l’acte de lliurament dels quals, en forma de festa, si la normativa sociosanitària del moment ho permet, tindrà lloc a finals del mes de maig.

Aquest any més que mai volem oferir un espai d’expressió literària on donar veu als sentiments, vivències i desitjos dels ciutadans i ciutadanes més joves. Ja podeu consultar les bases per participar en aquesta edició dels Jocs Florals.

L’escola ha de fer arribar els treballs escanejats per correu electrònic (caseta@ajgirona.cat) a La Caseta-Serveis Educatius abans del dimarts 27 d’abril de 2021. Els treballs no rebuts aquest dia no seran admesos. Tampoc no s’admetran aquells treballs que, tot i estar presentats dins del termini assenyalat, no compleixin la totalitat de les presents bases.

Més informació: La Caseta-Serveis Educatius. Tel. 972 221 866 - www.girona.cat/caseta

Més informació
Bases de participació. Primària
Bases de participació. ESO
Tornar