Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya firmen un conveni per millorar l’Oficina Municipal d'Habitatge de Girona

Es passa d’un conveni anual a un de plurianual que permetrà al consistori consolidar els serveis que s’ofereixen des de l’oficina i guanyar en eficiència.

L’Ajuntament de Girona i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya han firmat un nou conveni per millorar la gestió de l’Oficina Municipal d'Habitatge de Girona (OMH). Aquest matí, la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana del consistori, Cristina Andreu Displàs, i la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau i Fontanals, han explicat els trets principals del nou conveni. També hi ha assistit el director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albrich Viñas.

“Des de l’Ajuntament de Girona hem volgut treballar amb la Generalitat de Catalunya per assegurar polítiques estructurals d’habitatge per millorar els serveis que ja s’ofereixen. Quan això s’aconsegueix, com amb aquest conveni, s’ha de celebrar”, ha destacat la tinenta d’alcaldia Cristina Andreu Displàs. 

La principal novetat és que es passa d’un conveni anual a un de plurianual de quatre anys. D’aquesta forma s’assegura un cofinançament per mantenir l’Oficina Municipal d'Habitatge de 200.000 euros anuals per part de la Generalitat de Catalunya. Aquest canvi permetrà al consistori consolidar els serveis que s’ofereixen des de l’oficina i guanyar en eficiència perquè es podran planificar les actuacions de forma plurianual.

En el conveni anterior, que es renovava any a any des del 2019, l’aportació anual de l’Agència per l’encàrrec de gestió de l’OMH era de 113.652 €. En el conveni actual que s’ha aprovat aquesta setmana el període de vigència és per 4 anys (2024-2027) i l’aportació màxima anual de l’Agència és de 200.000 €. Per tant l’increment és de 86.348 € anuals, que suposa un increment del 75,98 % respecte els convenis que hi havia fins ara.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya del Departament de Territori ha implementat un nou model de gestió de les oficines locals d’habitatge (OLH) per tal d’unificar els criteris i homogeneïtzar les tasques  que duen a terme amb la ciutadania en cadascun dels seus territoris. Aquest nou model s’estableix mitjançant un conveni plurianual (2024-2027) que dona als ajuntaments garantia d’estabilitat econòmica per 4 anys.

Per a la directora de l’Agència, “amb aquests convenis donem estabilitat per 4 anys a les oficines locals d’habitatge perquè puguin fer una planificació. També hem homogeneïtzat els criteris i les hem dotat de la garantia econòmica necessària. El pressupost destinat a les oficines locals s’ha duplicat per donar un servei de qualitat amb la voluntat de facilitar la gestió i ser més pròxims a la ciutadania”.

Les OLH són les oficines encarregades de gestionar els temes relacionats amb l’habitatge directament en el territori i donen servei a la ciutadania de manera especialitzada i propera en temes d’habitatge. Amb la signatura del conveni actual s’homogeneïtzen les condicions per a tot el territori català sobre les gestions que poden fer i que són principalment la tramitació d’ajuts de lloguer, la tramitació de prestacions d’especial urgència, ajudes a la rehabilitació, inscripcions al registre de sol·licitants d’habitatge protegit i la tramitació de cèdules de segona ocupació. 

Així mateix, el nou conveni suposa per a aquestes oficines una major estabilitat econòmica, ja que al ser plurianual queda garantit per quatre anys el pagament inicial, que es calcula en funció de la població potencial que han d’atendre. A més d’aquest pagament inicial, les OLH poden incrementar el seu pressupost  en funció de l’increment de tasques que justifiquin que s’han fet durant l’any, respecte de l’any anterior. Això significa un pressupost inicial anual de 5.194.311 euros, el mateix  que hi havia per a l’any 2023 però que per primer cop es pot duplicar fins als 10.550.000 euros anuals, en funció de l’increment de tasques justificades.

Ja s’han signat 115 convenis, entre ells el de Girona, del  total de 119 OLH que hi ha actualment en funcionament a Catalunya, i es preveu que en les properes setmanes se signin la resta.

Nota: Imatge de la tinenta d’alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana del consistori, Cristina Andreu Displàs; la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau i Fontanals, i el director dels serveis territorials del Departament de Territori a Girona, Sergi Albrich Viñas.

Tornar