Header: Serveis socials

Serveis socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Girona vol esdevenir una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat i amiga de la gent gran

L’Ajuntament de Girona, conjuntament amb un grup promotor estratègic liderat per la fundació Support i amb la col·laboració de la Universitat de Girona, ha començat a treballar en aquest projecte transversal. Aquesta tarda, el consistori ha presentat la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat”.

L’Ajuntament de Girona i un grup promotor estratègic liderat per la fundació Support-Girona han engegat un projecte transversal per esdevenir una ciutat inclusiva i promotora de la vida independent en comunitat, que comptarà també amb la col·laboració de la Universitat de Girona (UdG). A més, també es vol aconseguir que Girona sigui una ciutat amiga de la gent gran.  

El consistori ha presentat aquesta tarda, al Saló de Descans del Teatre Municipal, la “Declaració Girona Comunitat Inclusiva i per la Vida Independent a la Comunitat”, un document en què es recullen els compromisos que el consistori impulsarà. A data d’avui s’han adherit a la declaració 165 signataris, dels quals 55 són entitats i 109 persones a títol individual.

Amb aquest acte, Girona s’ha convertit en la primera ciutat del conjunt de Catalunya que subscriu aquesta declaració institucional amb la intenció de treballar per crear espais de governança interadministrativa amb entitats i agents clau, i per impulsar actuacions i serveis d’experiència pilot innovadores.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha destacat durant la seva intervenció que “tenim el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones. Volem fer de Girona una ciutat on es visqui millor, on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb dignitat”.

Per la seva banda, la regidora de Ciutat que Cuida de l’Ajuntament, Gemma Martínez Villagrasa, ha remarcat que “aquesta declaració és fruit de la feina col·lectiva, de molta gent però sobretot de moltes entitats. Avui no parlem d’assistència, parlem d’exercir drets, que tothom pugui desenvolupar els seus projectes de vida amb normalitat”.

La declaració consta de 10 compromisos. Per una banda, s’impulsaran accions per prioritzar la dotació dels serveis socials alternatius; per garantir l’accés a l’habitatge en entorns comunitaris inclusius i accessibles; per assegurar l’accés de tothom en la mobilitat, les tecnologies i la resta de serveis, i per afavorir les oportunitats d'ocupació i la promoció professional. 

Alhora, es treballarà per garantir la participació política i pública, i també la participació en la vida cultural, artística, recreativa, d’esplai i esportiva. També es duran a terme campanyes de sensibilització per fomentar actituds receptives i positives respecte als drets de totes les persones, i es promourà la formació dels i de les professionals i el personal propi de l’Ajuntament sobre els drets humans.

Per l’altra banda, es promouran i s’establiran aliances de proximitat i marcs de cooperació internacional amb altres municipis i ens locals, per tal de compartir coneixements i experiències en la realització efectiva del dret a viure de forma independent a la comunitat i amb el propòsit de crear ciutats més accessibles, acollidores i inclusives per a totes les persones.

Finalment, s’elaborarà i aplicarà el Pla de Transició pel Dret a la Vida Independent a la Comunitat, que es durà a terme en col·laboració amb diferents entitats per tal de fer efectius els compromisos de la declaració institucional. La UdG s’encarregarà d’elaborar un estudi de necessitats per redactar aquest pla. Aquest diagnòstic inicial avaluarà la situació que viuen les persones amb diversitat funcional i la gent gran i en quin grau Girona ja proporciona un envelliment actiu, i un recull de millores per als dos col·lectius. El conjunt del projecte serà participatiu i hi intervindran persones grans i amb capacitats diverses, entitats, personal tècnic, representants polítics i agents clau del municipi. 

A partir a la informació que proporcioni aquest diagnòstic, Girona podria optar a formar part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigables amb les Persones Grans de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i, si fos així, esdevindria el primer municipi de la demarcació que hi entraria.

Text de la declaració "Girona, Comunitat Inclusiva"
Tornar