Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona impulsa un espai de reflexió ètica sobre els serveis socials

Es tracta d’una eina consultiva que aporta reflexió i recomanacions per millorar les pràctiques professionals i l’atenció a les persones

L’Ajuntament de Girona ha impulsat l’Espai de reflexió ètica en serveis d’intervenció social (ERESS). Es tracta d’una eina consultiva propera i fàcilment accessible pels professionals que aporta reflexió i recomanacions davant de casos o situacions que generin conflicte de caràcter ètic en l’àmbit dels serveis socials. La primera reunió va tenir lloc el passat 9 d’octubre.   

“Amb la implementació d’aquest espai dins de l’Àrea de Drets Socials volem incidir en la millor qualitat dels serveis així com en la cura dels professionals i les persones ateses”, ha afirmat la regidora de Drets Socials de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi.

Els objectius són promoure la sensibilització i la formació en valors ètics als serveis; fomentar i difondre bones pràctiques professionals i organitzatives en els serveis socials mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions; i col·laborar en l’educació sobre l’ètica en l’ús responsable dels serveis públics per la població.

Els ERESS es componen de professionals dels serveis socials i comunitaris que, voluntàriament i després d’una formació reglada en ètica aplicada a la intervenció social, es troben de manera sistemàtica per millorar la gestió i la intervenció en l’àmbit dels serveis socials. A Catalunya hi ha una cinquantena d’ERESS constituïts, ja sigui en administracions locals com en entitats del tercer sector i serveis específics. Els ERESS són reconeguts pel Departament de Treball Afers Socials i Famílies, i amb el suport del Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya.
 

Tornar