Header: OMIC

OMIC
Oficina Municipal d'Informació de Consum

Xarxes: OMIC

Oficina Municipal d'Informació de Consum - OMIC

Oficina Municipal d'Informació de Consum

Àrea de qui depèn:
Àrea de Promoció Econòmica

Adreça:
C. Ciutadans, 2
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 025

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

A/e:
omic@ajgirona.cat

Web:
web.girona.cat/omic

EN CAS QUE NO SIGUEU
DE GIRONA CIUTAT:

Podeu buscar l'oficina de consum que us correspon al següent cercador.

Ruta de navegació

Informació i ajuda | OMIC

Informació i ajuda a les persones consumidores

L’Oficina Municipal d’Informació de Consum (OMIC) és el servei públic de consum de l’Ajuntament de Girona que ofereix informació, orientació i assessorament a les persones consumidores, de manera:

 • Telemàtica omic@ajgirona.cat 
 • Telefònica  972 419 025
 • Presencial és de dilluns a divendres de 9 a 13 h a l’OMIC – c. dels Ciutadans, 2. 17004 Girona
  Us recomanem que demaneu CITA PRÈVIA (sol·licitant-la a través del telèfon 972 419 025 o per correu electrònic omic@ajgirona.cat)

L'OMIC de l'Ajuntament de Girona només és competent en temes de consum, i quan la persona consumidora està domiciliada a aquest municipi.(*)

(*) En cas que residiu en un altre municipi us heu d’adreçar al vostre servei públic de consum, o a l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya. 

Funcions

La informació i la mediació són les principals tasques de l’OMIC perquè, en les relacions de consum, es respectin els drets de les persones consumidores de Girona. Però també tenim les següents funcions:

 • Informar i assessorar sobre drets com a persones consumidores
 • Resolució de conflictes: Mediació entre les parts. Registre de la sol·licitud de mediació.
 • Col·laboració amb associacions de persones consumidores.
 • Difusió de campanyes i accions informatives sobre consum adreçades a la ciutadania, particularment als col·lectius especialment protegits (jovent, gent gran, etc.)
 • Recepció i tramitació de queixes i reclamacions en temes de consum. 
 • Informació de la legislació i normativa en matèria de consum
 • Tramitació i trasllat de sol·licituds d’arbitratge a les Juntes Arbitrals corresponents. L’arbitratge (que pot formar part d’una clàusula del contracte o bé ser una via acordada un cop sorgeix el conflicte), és un sistema de resolució extrajudicial de conflictes, és voluntari i més ràpid que la via judicial, mitjançant el qual, un tercer imparcial, l'àrbitre, resol la controvèrsia emetent un laude que és equivalent a una sentència judicial ferma. Per a més informació.
 • Trasllat de les denúncies de consum als òrgans competents per a controlar les irregularitats de Disciplina de Mercat i Defensa de persones consumidores i usuàries.

Informació sobre drets lingüístics

El Codi de consum de Catalunya reconeix drets específics en matèria de llengua als consumidors i usuaris i, per garantir-ne l’exercici, estableix obligacions per a les empreses que presten serveis o ofereixen béns a Catalunya (art. 128-1 i 211-5) Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya. 

Per estar al dia dels vostres drets i les vostres obligacions en matèria lingüística, accediu als enllaços següents: 

Memòries anuals