Header: OMIC

OMIC
Oficina Municipal d'Informació al Consum

Oficina Municipal d'Informació de Consum - OMIC

Oficina Municipal d'Informació de Consum

Àrea de qui depèn:
Àrea de Promoció Econòmica

Adreça:
C. Ciutadans, 2-4
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 025

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 13 h

A/e:
omic@ajgirona.cat

Web:
web.girona.cat/omic

Ruta de navegació

Denúncies i reclamacions | OMIC

Denúncies i reclamacions

Recepció de denúncies i reclamacions en matèria de consum

Recepció de denúncies, reclamacions i queixes de les persones consumidores o usuàries i remissió a les entitats o organismes corresponents.

Remissió al Centre Europeu del Consumidor de les reclamacions que puguin tenir les persones consumidores i usuàries de la nostra ciutat vers qualsevol empresa dins l'àmbit de la Comunitat Europea.

Les denúncies, reclamacions i queixes s’han de presentar per escrit al registre general de documents de l’Ajuntament, en qualsevol dels centres habilitats de l’OAMR, vegeu localització i horaris de les oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR).

També es poden presentar via telemàtica en el suposat que la persona consumidora disposi de certificat de signatura electrònica a través de la Seu Electrònica.