Header: Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa"

La Sopa
Centre d'Acolliment i Serveis Socials

Ruta de navegació

Presentació | La Sopa

El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa”

Per a persones sense llar i sense sostre

El Centre d’Acolliment i Serveis Socials “La Sopa” és una entitat de caràcter social i assistencial adreçada a la població "sense sostre" mancada d'habitatge o en situació de pobresa severa o exclusió.

Funcions

El servei té dues funcions principals:

 • La protecció i la creació de les condicions bàsiques per iniciar un procés de recuperació. 
 • La intervenció a la comunitat amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar la ciutadania.

Objectius

Els objectius i funcions del centre d’acollida són:

 • Prestar un servei d’acollida a persones en situació de necessitat o amb especials dificultats per la seva autonomia econòmica i social.
 • Realitzar una intervenció que compagini l’assistència amb la reinserció i la promoció de l’autonomia personal.
 • Establir una cooperació eficaç amb els altres serveis i recursos del territori per fer front a la multidimensionalitat que presenten les situacions ateses, en aspectes socials, sanitaris, laborals, legals i d’habitatge

Serveis que ofereix

El centre ofereix, a part del servei d’acollida, d’altres serveis oberts a la ciutat per aquelles persones amb pocs recursos econòmics.

 • El servei de distribució d'aliments
 • Servei de Menjador
 • Servei de dutxes
 • Servei de bugaderia

Com treballa el centre

El centre treballa amb la premissa que l’ús periòdic i/o regular de serveis, en un espai socialitzador, que cobreixen necessitats bàsiques amb un baix grau de compromís, facilita la creació de vincles més o menys estables amb iguals i amb professionals. Aquest vincle permetrà a les persones ateses fiançar, de manera progressiva, nous compromisos. Primer en l’ús de serveis i, després, en la seva pròpia recuperació personal.

Des d’aquesta lògica el centre organitza la seva activitat en tres nivells de compromís segons poden i volen comprometre’s les persones usuàries:

 • La intervenció en medi obert, o treball de carrer.
 • Serveis bàsics: Serveis bàsics puntuals: Higiene personal, Menjador Social, Bugaderia i Correspondència i Centre de Dia i Allotjament nocturn.
 • Serveis de recuperació: Centre Residencial, Pisos d’Inclusió Compartits i Pisos Individuals “Primer la Llar”.
 • De les persones que s’atenen en algun d’aquests serveis, es fa una intervenció social i un seguiment de pla de treball. 

Programes

Així mateix, es porten a terme diferents programes coordinats conjuntament amb altres entitats per tal de promoure l’autonomia personal i la reinserció social:

 • El Programa d'atenció a les addiccions
 • El Programa d'habitatges tutelats de reinserció
 • El Programa de carrer

Membres del consorci

El Centre d’Acolliment es gestiona a través d’un consorci, format per:

 • L’Ajuntament de Girona 
 • L’Ajuntament de Salt 
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Drets Socials
 • Càritas
 • La Fundació Privada Patronat de la Santa Creu de la Selva Girona
 • El Consell Comarcal del Gironès. Benestar Social 
 • Federació Catalana de Voluntariat Social
 • El Bisbat de Girona
 • Creu Roja 

Amb el suport de:

Concessió de la Subvenció anual de la Diputació de Girona 180.000 euros
Concessió de la Subvenció anual de la Generalitat de Catalunya 145.000 euros

Logos Ajuntament

Amb el suport de:
 • Ajuntament de Girona
 

Logos Generalitat + Diputació

 • Diputació de Girona
 • Departament de Cultura de la Generalitat
 

Logo DipSalut | Centre Jove de Salut

 • Dipsalut
 

La Sopa. Centre d'Acollida i Serveis Socials | Drets Socials

La Sopa. Centre d'Acollida i Serveis Socials

NIF del Consorci:
P1700061C

Adreça:
Carrer de la Claveria, 5
17004  GIRONA

Telèfon:
972 204 250

A/e:
centreacolliment@ajgirona.cat