Header: Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa"

La Sopa
Centre d'Acolliment i Serveis Socials

Ruta de navegació

El club | La Sopa

El club

Espai obert a tothom, persones residents i de carrer que ofereix l’entitat “Traçant camins” on es treballa el nivell relacional des del vincle que s’estableix.

«El club» es fa al Centre de Dia de La Sopa, de dilluns a dijous de 17 h a 19 h de la tarda.

És un espai on es fa companyia, també fan acompanyaments, donen tiquets per anar a la perruqueria, van al cinema,  fan gestions coordinades amb l’equip del centre, activitats de lleure i tallers de treballs manuals. Hi participen diàriament entre 30 i 35 persones en període normalitat, la majoria homes que viuen al carrer, omplen un buit de relació, d’escolta i de solitud. Hi participen voluntaris i alumnes de l’UdG.

La intervenció i el projecte de la Sopa està lligat al suport d’entitats com Traçant Camins, que ofereix l’espai de trobada «El club», a les tardes, al Centre d’Acolliment. També cal tenir en compte el treball conjunt i coordinat amb entitats i voluntariat provinent de Creu Roja, Càrites Girona, Pan y Caldo, Hacuna, la UDG, la Fundació OSCOBE i la coordinació professional amb CAS, CSMA, ESMAS, CAP Santa Clara, Policia Municipal, Mossos d’Esquadra.