Header: Centre d'Acolliment i Serveis Socials "La Sopa"

La Sopa
Centre d'Acolliment i Serveis Socials

Ruta de navegació

La intervenció en medi obert | La Sopa

La intervenció en medi obert

Des del Centre d’Acolliment es fa una tasca activa per la localització de persones que viuen en els carrers de Girona. L’objectiu és poder fer-ne un seguiment i donar-los informació del centre d’acolliment o d’altres alternatives. Són el primer contacte al carrer, i actuen seguint un model proactiu basat en l’estímul de la generació de demanda i motivació, per tal que les persones s’adrecin als serveis i recursos específics.

Espai de trobades amb nosaltres

Aquestes trobades es fan en un local cedit per l’Ajuntament, al barri de Pedret.  

El grup té la finalitat de donar suport i acompanyar a les persones que viuen al carrer i no venen al centre. També vol ser un lloc de trobada i creació per als antics usuaris/es i persones residents a La sopa, per posar en comú aspectes que els preocupen i facilitar eines per l’abordatge de les situacions difícils. Comparteixen experiències i es donen suport mútuament. 

És un espai d’apoderament i creació on els protagonistes són les persones que participen. Persones que viuen al carrer, antics usuaris/es del centre d’acolliment i voluntaris de diferents entitats i ciutadania.