Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova una suspensió de les tramitacions d’habitatges d’ús turístic al Barri Vell i a una part del Mercadal d’un any

L’objectiu és estudiar en profunditat, durant aquest període, un nou planejament urbanístic que reguli la implantació d’aquest tipus d’immobles. Quedaran exclosos aquells edificis que s’estan acabant de rehabilitar amb obres que abasten la totalitat de la superfície residencial i que en dos mesos demanin l’ús turístic.

Imatge de la roda de premsa

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Junta de Govern Local una suspensió de les tramitacions de comunicació d’habitatges d’ús turístic (HUT) al Barri Vell i a una part del Mercadal d’un any. L’objectiu és estudiar en profunditat, durant aquest període, de quina manera es regulen aquest tipus d’immobles i com s’incorporen al planejament urbanístic de la ciutat. El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí, i la regidora d’Habitatge i Joventut, Annabel Moya, han presentat avui al matí en roda de premsa els detalls d’aquesta mesura.

“Amb l’aprovació que hem fet avui mostrem el nostre compromís en regular els habitatges d’ús turístic a la ciutat, però fent-ho amb rigor i d’acord amb dades i estudis que ens permetin regular amb la màxima precisió possible i atenent a l’interès general. La realitat és diferent en funció de cada barri, i per tant les mesures que prenem han de tenir en compte aquest fet, amb l’objectiu final de vetllar pel dret a l’accés a l’habitatge i a la vegada pel conjunt de sectors econòmics de la ciutat”, ha afirmat el regidor Lluís Martí.  

"Totes les polítiques que estem impulsant a la ciutat tenen com a objectiu principal augmentar el parc d'habitatge assequible", ha assegurat per la seva banda la regidora Annabel Moya, que ha remarcat "la necessitat de treballar en iniciatives que millorin l'accés a un habitatge a la ciutadania i mantenir-lo en el cas que ja en tinguin, sigui quina sigui la seva situació personal".

La suspensió s’aplicarà al Barri Vell i a la part més propera al riu Onyar del Mercadal, ja que és la zona on actualment hi ha més concentració d’habitatges d’ús turístic. Durarà un any, un termini que es pot prorrogar un any més en el moment que s’aprovi inicialment el pla especial que reguli els pisos turístics. La mesura s’aplicarà un cop es publiqui l’acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona. 

Aquesta suspensió té excepcions puntuals. Queden exclosos aquells edificis que s’estan acabant de rehabilitar amb obres que abasten la totalitat de la superfície residencial i que en dos mesos demanin l’ús turístic complint els requisits legalment establerts.

Durant aquest període de suspensió s’estudiarà un nou planejament urbanístic que reguli la implantació dels HUTs. Es tindrà en compte l’impacte dels pisos turístics en la protecció i millora de l’espai urbà, el medi ambient, la qualitat de vida de la ciutadania i el dret a l’habitatge. L’estudi també analitzarà l’efecte positiu dels pisos turístics en temes com la rehabilitació d’habitatges i el pes del sector en l’economia de la ciutat. En aquest sentit, tots dos regidors han explicat que l’estudi apunta que hi ha barris de la ciutat on podria ser positiu l’aparició de pisos turístics com a eina de dinamització del comerç i de la rehabilitació del barri.

Alhora, s’avaluarà en tot moment qualsevol disfunció que es pugui produir a partir de l’aplicació d’aquesta mesura. S’analitzarà si es produeix un augment de pisos turístics, especialment, en els barris més pròxims al Barri Vell i al Mercadal, i en qualsevol altre punt de la ciutat. També s’estarà amatent per si hi ha una proliferació d’algun altre tipus d’allotjament turístic com poden ser els apartaments. Davant d’això, l’Ajuntament es plantejarà si modifica o no la mesura. 

L’estudi sobre l’impacte dels HUT

Aquesta mesura de suspensió es basa en l’estudi que l’Ajuntament de Girona va encarregar sobre l’impacte dels habitatges d’ús turístic en el mercat de lloguer. El document exposava que els HUT no tenen afectació sobre el conjunt del preu del lloguer a la ciutat, però reconeixia possibles interferències al Barri Vell i una part del Mercadal, que és on es concentren més de la meitat dels pisos turístics de la ciutat. L’estudi també posava sobre la taula efectes positius dels pisos turístics, sobretot per facilitar la rehabilitació de blocs antics que ja estaven fora del lloguer tradicional, o en preus molt baixos pel seu mal estat.

L’oferta d’allotjament turístic es concentra en els barris històrics de les ciutats perquè són els que atrauen el moviment del turisme. El gran salt en l’oferta es va produir a partir del 2015 i va anar ascendint fins al 2019, quan a Girona es va arribar a les 897 llicències. Des d’aleshores, hi ha hagut una tendència a la baixa que la pandèmia ha accentuat, i ara hi ha 760 pisos turístics a la ciutat. D’aquests, es considera que aproximadament la meitat estan actius. Els HUT representen un 1,5% sobre el total d’habitatges de la ciutat; i en el Barri Vell, la xifra arriba al 17,3%.

Dades de la situació actual
Mapa de la zona delimitada
Tornar