Header: Activitats econòmiques

Activitats econòmiques

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Nova ordenança de terrasses

El Ple de l’Ajuntament de Girona, en sessió ordinària del dia 9 d’octubre de 2023, va adoptar l’acord d’aprovar definitivament la nova Ordenança d’intervenció municipal reguladora de les activitats de degustació, restauració, espectacles públics i activitats recreatives i les seves terrasses.

Tornar