Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’objectiu del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office és afavorir la consolidació de trajectòries professionals de creadors i creadores emergents que es troben en vies de professionalització i que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat artística dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic.

Presentació de sol·licituds del 9 al 30 de juliol de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office, consistent en beques destinades a fomentar la creació, la producció i l’exhibició de projectes artístics, i ajudes en espècie com la cessió d'espais i/o de recursos, i la contractació de serveis professionals especialitzats per a l’assessorament de les persones beneficiàries de l’ajuda. 

Aquestes ajudes es dirigeixen a creadors i a creadores o productores emergents que vulguin desenvolupar un projecte, o una fase d’un projecte, amb finalitat artística dins del marc d’un acompanyament audiovisual i cinematogràfic. 

El procés d’assessorament o mentoria professional d’aquest programa es portarà a terme a la ciutat de Girona. 

Calendari

  • 23 de juny de 2021: Publicació de l'aprovació definitiva de les bases del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office.
  • 8 de juliol de 2021: Publicació de la convocatòria al BOP de Girona. 
  • 9 de juliol de 2021: Inici del termini de presentació de sol·licituds.
  • 15 de juliol de 2021 a les 19 h: Presentació de les subvencions municipals de cultura
  • 30 de juliol de 2021: Últim dia per presentar sol·licituds a la convocatòria 2021.
  • 30 de setembre de 2021: Termini d’execució dels projectes admesos al  programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office de la convocatòria 2020. 
  • 31 de desembre de 2021: Termini de justificació dels projectes admesos al  programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office de la convocatòria 2020.
  • 30 de setembre de 2022: Termini d'execució dels projectes de la convocatòria 2021.
  • 31 de desembre de 2022: Termini de justificació dels projectes de la convocatòria 2021.

Quantitat individualitzada de la subvenció

Es concediran dues beques de 5.000 € per les persones o empreses beneficiàries del programa d’acompanyament a projectes audiovisuals i cinematogràfics de la Girona Film Office en concepte de manutenció pel temps de desenvolupament del projecte creatiu. 

Així mateix, les persones o empreses beneficiàries també disposaran d’una aportació en espècie de 5.000 € que consistirà en la contractació d’assessoraments o mentories professionals especialitzades pel projecte i en la cessió d’espais de creació. 

Bases al BOP núm. 119 del 22/06/2021
Bases en català
Bases en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 130 del 08/07/21
Convocatòria 2021 en català
Convocatòria 2021 en castellà

Tornar