Header: Cultura

Cultura

Ruta de navegació

Subvencions | Cultura

Ajuts i subvencions de cultura

Publicador de continguts

Subvenció Amplia Cultura

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Presentació de sol·licituds del 9 al 30 de juliol de 2021.

Bases i convocatòria

Objecte

La subvenció Amplia Cultura és per a activitats culturals complementaries a l’oferta municipal o amb finalitat inclusiva i d’acció social. Aquestes subvencions es destinen a suport a activitats culturals, de promoció i exhibició, en l’àmbit de les arts escèniques, musicals, visuals, audiovisuals, literatura, cultura popular i tradicional, patrimoni cultural, que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.

Aquestes activitats s’han de portar a terme a la ciutat de Girona i han de ser obertes al conjunt de la ciutadania.

Poden ser objecte de subvenció tant activitats noves i puntuals com activitats amb continuïtat. En tot cas, cada entitat sol·licitant només podrà presentar un projecte per convocatòria.

Modalitats de subvencions

En el marc d’aquests ajuts s’estableixen les modalitats següents:

 1. Activitats culturals complementàries a l’oferta municipal
  Activitats amb un programa cultural de qualsevol àmbit artístic que donin resposta a una demanda social que complementin l’oferta cultural municipal i que, per tant, cobreixin activitats amb poca oferta o inexistent.
 2. Activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social
  Activitats culturals o artístiques que fomentin l’atenció a les diversitats, el desenvolupament personal, l’accessibilitat i els projectes comunitaris. Actuacions que incentivin el desenvolupament social sostenible ressaltant la diferència com a valor, riquesa, oportunitat i descobriment. Accions artístiques i culturals enfocades a la innovació social i la creativitat com a eina d’apoderament de la ciutadania i de transformació social.

Calendari

 • 23 de juny de 2021: Publicació de l'aprovació definitiva de les bases Amplia Cultura.
 • 30 de juny de 2021: Termini d’execució dels projectes de la línia a. Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal de la convocatòria 2020. 
 • 8 de juliol de 2021: Publicació de la convocatòria al BOP de Girona. 
 • 9 de juliol de 2021: Inici del termini de presentació de sol·licituds.
 • 15 de juliol de 2021 a les 19 h: Presentació de les subvencions municipals de cultura
 • 30 de juliol de 2021: Últim dia per presentar sol·licituds a la convocatòria 2021.
 • 30 de setembre de 2021: Termini de justificació dels projectes de la línia a. Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal de la convocatòria 2020.
  Termini d’execució dels projectes de la línia b. Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social de la convocatòria 2020.
 • 31 de desembre de 2021: Termini de justificació dels projectes de la línia b. Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social de la convocatòria 2020.
 • 30 de setembre de 2022: Termini d'execució dels projectes de la convocatòria 2021.
 • 31 de desembre de 2022: Termini de justificació dels projectes de la convocatòria 2021.

Quantitat individualitzada de la subvenció

En la modalitat A.
Subvencions per activitats culturals complementàries a l’oferta municipal, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 10.000 € ni inferior als 1.000 € i serà, com a màxim, del 50% del pressupost total del projecte.

En la modalitat B.
Subvencions per activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social, l’import de la subvenció sol·licitada no podrà ser superior a la quantitat de 5.000 € ni inferior als 1.000 € serà, com a màxim, del 70% del pressupost total del projecte.

Bases al BOP núm. 119 del 22/06/2021
Bases en català
Bases en castellà
Convocatòria 2021 al BOP núm. 130 del 08/07/21
Convocatòria 2021 en català
Convocatòria 2021 en castellà

Tornar