Header: Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Ruta de navegació

Cost de les campanyes de publicitat institucional | Oficina de Comunicació

Cost de les campanyes de publicitat institucional

La informació relativa a la gestió econòmica i pressupostària que l’Administració ha de fer pública el cost de les campanyes de publicitat institucional, desglossant els diferents conceptes de la campanya i l’import contractat a cada mitjà de comunicació, en aplicació del principi de transparència i segons l'article 11.1.f de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, de Transparència.

S’ha d’identificar el nom de la campanya de publicitat, el mitjà de comunicació, el concepte, el cost i l’ àmbit.

Podreu veure el cost de les campanyes publicitàries de l'Ajuntament de Girona al Portal de Transparència.