Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Control de les colònies de gats a les zones urbanes | Sostenibilitat

Control de les colònies de gats a les zones urbanes

Les colònies controlades de gats a les zones urbanes són la millor opció per aconseguir una situació d'equilibri i convivència entre els gats i les persones en el dia a dia de la ciutat.

Aquesta gestió controlada consisteix en les accions següents:

  • Detecció, formació, educació i cens de les persones alimentadores amb possibilitat i voluntat de col·laborar en el projecte
  • Localització de les diferents colònies de gats urbans
  • Control veterinari dels exemplars de la colònia: captura, proves veterinàries, esterilització i retorn
  • Adaptació dels espais d'ubicació de les colònies: abeuradors, menjadores, sorra, gratadors...

Si voleu col·laborar a fer d'alimentador/a o de col·laborador/a, poseu-vos en contacte amb Sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona, al telèfon 972 419 004 o bé a través de la Bústia d'Avisos.