Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona publica l’estudi bàsic del Padró municipal d’habitants del 2019

La població de la ciutat era de 101.947 habitants a 1 de gener del 2019

L’Ajuntament de Girona ha publicat l’estudi bàsic del Padró municipal d’habitants 2019, que té per objecte facilitar dades que permetin destacar les característiques demogràfiques principals de la població del municipi de Girona, així com cartografia amb la distribució territorial de la població d’acord amb les principals sectoritzacions vigents (seccions censals, barris i sectors) i la seva densitat.
A 1 de gener de 2019, la població del municipi era de 101.947 habitants –un 51,95% dones i un 48,05% homes-, de manera que es consolida la xifra dels 100.000 habitants assolida l’any anterior i es confirma la tendència al creixement, tot i que força més moderat del que va ser els primers anys del S.XXI, concretament en el període 2001-2008. Igualment, es detalla amb gràfics l’evolució de la població pels diferents sectors de la ciutat en els darrers 10 anys.

Cal tenir en compte que es tracta de resultats no oficials, per a l’obtenció dels quals s’utilitza el fitxer del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2019, que, com és habitual, se sotmetrà a l’aprovació del Ple del consistori durant el primer trimestre del 2021.

Els paràmetres més destacats que conté l’estudi són: evolució, densitat, estructura de la població per edat i sexe, càlcul dels principals índexs demogràfics, naturalesa de la població (segons lloc de naixement), fluxos de població (altes, baixes i moviments interns), ocupació dels domicilis, i nivell d’instrucció de la població.

Es pot consultar l’estudi d’aquest any i dels anteriors a http://terra.girona.cat/apps/observatori/estudis/

Igualment, tots els paràmetres que conté l’estudi es poden consultar detallats pels diferents barris i sectors del municipi al web de l’Observatori Socioeconòmic 
 

Estudi d'aquest any i dels anteriors
web de l’Observatori Socioeconòmic
Tornar