Header: Població de Girona

Població de Girona

Ruta de navegació

Eleccions. Consulta del cens electoral. Part 1 | Població

Eleccions

Consulta dels col·legis electorals de Girona ciutat

Eleccions al Congrés i al Senat del 23 de juliol de 2023

Introduïu l'adreça on esteu empadronats al següent cercador per saber quin és el vostre col·legi electoral de la ciutat de Girona. El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins a la data de tancament del cens electoral que va ser el 27 de febrer de 2023.

IFrame

Eleccions. Consulta del cens electoral. Part 2 | Població

Calendari electoral

  • Data de tancament del cens: 27 de febrer de 2023
  • Exposició del cens electoral provisional: entre el 5 i el 12 de juny
  • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: del 30 de maig al 13 de juliol
  • Presentació de candidatures: entre el 14 i el 19 de juny
  • Publicació de les candidatures presentades: dimecres 21 de juny
  • Sorteig de formació de les Meses en el Ple extraordinari: entre 24 i 28 de juny
  • Publicació de les candidatures proclamades: 27 de juny
  • Campanya electoral: entre el 7 i 21 de juliol
  • Eleccions: diumenge 23 de juliol

Horari de la Junta Electoral de Zona de Girona

Avinguda Ramon Folch 4-6 planta baixa
17001 GIRONA
Telèfons: 972 181 706 – 675 985 018 – 692 149 689
A/e: jez_girona@gencat.cat
Del 2 al 30 de juny 2023 (de dilluns a divendres, excepte festius) de 9 a 14 h. 
A partir del 3 de juliol (de dilluns a divendres, excepte festius) de 9 a 14 h i de 17 a 19 h.

Informació el dia de les eleccions

El servei d'informació ciutadana de l'Ajuntament de Girona estarà a disposició durant tot el dia de les eleccions, de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Telèfon: 972 419 010
Web: www.girona.cat/ic

No rebre propaganda electoral

Els electors que ho desitgin poden demanar no rebre propaganda electoral. Les persones poden demanar la seva inclusió/exclusió en les còpies del Cens electoral que s’entreguen als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Si disposeu de certificat electrònic, es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l'INE. També ho podeu sol·licitar adreçant-vos a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre.

Vot per correu

S’ha modificat el procediment de vot per correu per les eleccions vinents, concretament s’exigirà la identificació personal de l’elector en l'entrega de la documentació del vot per correu en les oficines de Correus, segons les Instruccions 5/2023, del 8 de juny publicades al BOE núm. 137 del 9 de juny de 2023

Procediment del Vot accessible amb braille

Les persones amb discapacitat visual que coneixen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 % o siguin afiliats a l'ONCE podran sol·licitar el kit de vot accessible al Ministeri de l’Interior. 

El procediment de vot accessible consisteix amb un kit/maletí que s’entrega a les Meses electorals el dia de la votació i que inclou documentació complementària en braille que els permet seleccionar amb autonomia la papereta amb la seva opció de vot. 

Aquest kit inclou paperetes i sobres de votació normalitzats (és a dir sobres i paperetes idèntics als que utilitzen la resta d’electors) i una documentació complementària en braille (guia explicativa en braille, etiquetes en braille i tinta que identifiquen continguts).

Per sol·licitar-ho, el Ministeri de l'Interior posa a disposició dels usuaris un telèfon gratuït (900 150 000 en horari de dilluns a divendres de 9 a 17.30 h i dissabte de 9 a 14 h) on podran sol·licitar fins al dia 26 de juny inclòs, si compleixen els requisits establerts, el kit de vot accessible; a més a més podran rebre també en el telèfon informació de les candidatures proclamades i els seus candidats. 

Vot per correu | Població