Header: Població de Girona

Població de Girona

Ruta de navegació

Eleccions Europees. Consulta del cens electoral. Part 1 | Població

Eleccions al Parlament Europeu 2024

Consulta dels col·legis electorals de Girona ciutat

Diumenge 9 de juny de 2024


Canvis d'ubicació d'alguns col·legis electorals

Per aquestes eleccions es mantenen els canvis d'ubicació alguns col·legis electorals. Concretament són:

 • Pavelló de Montfalgars per Escola Dalmau Carles i SMO (Servei Municipal d’Ocupació),
 • Escola Annexa- Joan Puigbert per Local Social Vista Alegre i Local Social Pedreres-Fora Muralla
 • Casa de Cultura per Sala Miquel Diumé (Ajuntament de Girona)

Per això és important que comproveu on heu d'anar a votar al cercador d'aquesta pàgina.

Introduïu l'adreça on esteu empadronats al següent cercador per saber quin és el vostre col·legi electoral de la ciutat de Girona. El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins a la data de tancament del cens electoral que va ser el 30 de gener de 2024.

IFrame

Eleccions Europees. Consulta del cens electoral. Part 2 | Població

Calendari electoral

 • Data de tancament del cens: 30 de gener de 2024
 • Exposició del cens electoral provisional i presentació de reclamacions: entre el 22 i el 29 d’abril
  Durant aquest període, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, es pot presentar una reclamació. Les dades són les que consten fins al  30 de gener de 2024, que és la data de tancament del cens electoral.
 • Exposició de les reclamacions: 3 de maig
 • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: del 16 d’abril al 30 de maig
 • Presentació de candidatures: entre l'1 i 3 de maig
 • Publicació de les candidatures presentades: dimecres 8 de maig
 • Sorteig de formació de les Meses en el Ple extraordinari: entre 11 i el 15 de maig
 • Publicació de les candidatures proclamades: 14 de maig
 • Campanya electoral: entre el 24 de maig i el 7 de juny
 • Exposició definitiva dels límits i seccions: del 30 de maig al 8 de juny
 • Eleccions: diumenge 9 de juny

Horari de la Junta Electoral de Zona de Girona

Pendents de confirmar.

Informació el dia de les eleccions

El servei d'informació ciutadana de l'Ajuntament de Girona estarà a disposició durant tot el dia de les eleccions, de les 9 del matí a les 8 del vespre.

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)
Plaça del Vi, 1
17004 Girona
Telèfon: 972 419 010
Web: www.girona.cat/oamr

No rebre propaganda electoral

Els electors que ho desitgin poden demanar no rebre propaganda electoral. Les persones poden demanar la seva inclusió/exclusió en les còpies del Cens electoral que s’entreguen als representants de les candidatures per a realitzar enviaments postals de propaganda electoral. Si disposeu de certificat electrònic, es pot realitzar telemàticament a través de la seu electrònica de l'INE. També ho podeu sol·licitar adreçant-vos a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre.

Vot per correu

S’ha modificat el procediment de vot per correu per les eleccions vinents, concretament s’exigirà la identificació personal de l’elector en l'entrega de la documentació del vot per correu en les oficines de Correus, segons les Instruccions 5/2023, del 8 de juny publicades al BOE núm. 137 del 9 de juny de 2023

Procediment del Vot accessible amb braille

El procediment de vot accessible consisteix en la utilització de paperetes i sobres de votació normalitzats, acompanyats d’una documentació complementària en sistema braille que permet la identificació de l’opció de vot amb garanties d’autonomia i, per tant, el secret de sufragi.

Poden utilitzar el procediment de vot accessible les persones amb discapacitat visual inscrites en el cens electoral que coneguin el sistema de lectoescriptura Braille i tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o estiguin afiliades a l'ONCE.

El vot accessible se sol·licita mitjançant una trucada al telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000 des del dia de la convocatòria i fins 27 dies després (tots dos inclusivament).

S'haurà de facilitar el nom i cognoms del votant, domicili, número de DNI i un telèfon de contacte.

Menú botos eleccions europees | Població