Header: Població de Girona

Població de Girona

Ruta de navegació

Casar-se a l'ajuntament (part 1) | Població

Casar-se a l'ajuntament de Girona

Informació per contraure matrimoni civil a l’Ajuntament de Girona

La Llei de 35/49, de 23 de desembre, va modificar el Codi civil a fi d’autoritzar els alcaldes i alcaldesses a celebrar matrimonis civils al seu municipi. L’entrada en vigor d’aquesta llei va començar el dia 1 de març de 1995.

Les parelles poden contraure matrimoni civil a l’Ajuntament de Girona oficiat per l’Alcalde/essa o el/la regidor/a en qui delegui.

Els casaments se celebren els dissabtes al matí a les 12, 12.30 i 13 h, sempre que no siguin festius ni ponts, al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Per poder-ho sol·licitar han de seguir les següents instruccions:

1r - Iniciar els tràmits al Registre Civil

Obertura de l’expedient al Registre civil que us correspongui per tal d’obtenir l’autorització corresponent per poder oficiar la cerimònia a l’Ajuntament de Girona.

Casar-se a l'ajuntament (part 2) | Població

2n - Tràmits a l'Ajuntament de Girona

  • Per iniciar l’expedient de matrimoni civil a l’Ajuntament de Girona s’ha de presentar la sol·licitud al registre d'entrada de documents que es troba a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) o per internet a través del tràmit específic que trobareu a la seu electrònica.
  • Podeu trucar a l'Àrea d'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona (972 419 440) per tal de conèixer la disponibilitat de dates de celebració de la cerimònia.
  • Un cop es rebi la carta de resposta afirmativa de l’ajuntament s'hauran de pagar les taxes corresponents segons els preus públics de l'any en curs.


Taxes 2024

165,20 € per les persones empadronades a Girona
330,40 € per les persones no empadronades a Girona

 

Alcaldia | Població de Girona

Alcaldia

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 001 - 972 419 440