Header: Població de Girona

Població de Girona

Ruta de navegació

Casar-se a l'ajuntament (part 1) | Població

Casar-se a l'ajuntament de Girona

Informació per contraure matrimoni civil a l’Ajuntament de Girona

La Llei de 35/49, de 23 de desembre, va modificar el Codi civil a fi d’autoritzar els alcaldes i alcaldesses a celebrar matrimonis civils al seu municipi. L’entrada en vigor d’aquesta llei va començar el dia 1 de març de 1995.

Les parelles poden celebrar una cerimònia a l'Ajuntament de Girona oficiada per l'alcalde/essa o el/la regidor/a en qui delegui, a banda del matrimoni civil.

Els casaments se celebren els dissabtes al matí, sempre que no siguin festius, al Saló de Sessions de l’Ajuntament.

Per poder-ho sol·licitar han de seguir les següents instruccions:

1r - Iniciar els tràmits al Registre Civil

Obertura de l’expedient al Registre civil per tal d’obtenir l’autorització corresponent per poder oficiar la cerimònia a l’Ajuntament de Girona.

Casar-se a l'ajuntament (part 2) | Població

2n - Tràmits a l'Ajuntament de Girona

  • Un cop ja s'hagin iniciat els tràmits al Registre civil caldrà demanar cita prèvia a l'Àrea d'Alcaldia de l'Ajuntament de Girona (972 419 440) per tal de concertar el dia i hora de celebració de la cerimònia. 
  • Una vegada confirmat el dia i hora de celebració ja es podrà presentar la sol·licitud al registre d'entrada de documents que es troba a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) o per internet a través del tràmit específic que trobareu a la seu electrònica.
  • Un cop es rebi la carta de resposta afirmativa de l’ajuntament s'hauran de pagar les taxes corresponents segons els preus públics de l'any en curs.


Taxes 2020

159,80 € per les persones empadronades a Girona
319,55 € per les persones no empadronades a Girona

 

Alcaldia | Població de Girona

Alcaldia

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 001 - 972 419 440