Header: Població de Girona

Població de Girona

Servei d'Estadística | Població de Girona

Servei d'estadística

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 024

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Exposició pública del cens electoral i presentació de reclamacions amb motiu de les Eleccions al Congrés i Senat del 23 de juliol de 2023

Durant el període d’exposició de les llistes del cens electorals qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, es pot presentar una reclamació del 5 al 12 de juny. La sol·licitud de vot per correu es pot fer del 30 de maig al 13 de juliol de 2023.

Per tal de donar acompliment a l’article 24.2 i el 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, que regula el servei de consulta al Cens Electoral, i la relació provisional dels límits de les seccions electorals, locals i meses, respectivament.

S’exposen al públic a les Oficines d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR), durant el període comprès entre els dies 5 al 12 de juny, ambdós inclosos. 

Durant el període d’exposició de les llistes del cens electorals qualsevol persona, en el cas que les dades electorals no siguin correctes, pot presentar una reclamació. Les dades són les que consten fins al 27 de febrer de 2023, que és la data de tancament del cens electoral.

En virtut del que estableix l’article 41.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, no és permesa la recopilació de les dades contingudes en aquestes llistes per qualsevol mitjà, ja sigui manual, fotogràfic, informàtic o de qualsevol altra naturalesa, sota les responsabilitats procedents legalment.

OFICINA D'ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE REGISTRE (OAMR)

Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona
972 419 010
El 27 de febrer de 2023 va ser la data de tancament del cens electoral.

La sol·licitud de vot per correu es pot fer del 30 de maig al 13 de juliol de 2023.

CONSULTA DEL COL·LEGI ELECTORAL PER INTERNET

També podeu consultar el col·legi electoral a través del web www.girona.cat/cens. Només cal posar la vostra adreça al cercador i us retornarà el col·legi electoral de la ciutat de Girona que us pertoca.

El resultat que es mostri serà correcte sempre que hàgiu estat empadronat/da a l'adreça fins al 27 de febrer de 2023, que és la data de tancament del cens electoral. 

Podeu comprovar els llocs de votació a través del cercador de locals electorals.

Calendari electoral

  • Data de tancament del cens: 27 de febrer de 2023
  • Exposició del cens electoral provisional: entre el 5 i 12 de juny 
  • Termini per a la sol·licitud del vot per correu: del 30 de maig al 13 de juliol
  • Presentació de candidatures: entre el 14 i el 19 de juny
  • Publicació de les candidatures presentades: dimecres 21 de juny
  • Sorteig de formació de les Meses en el Ple extraordinari: entre 24 i 28 de juny
  • Publicació de les candidatures proclamades: 27 de juny
  • Eleccions: diumenge 23 de juliol

Vot per correu

S’ha modificat el procediment de vot per correu per les eleccions vinents, concretament s’exigirà la identificació personal de l’elector en l'entrega de la documentació del vot per correu en les oficines de Correus, segons les Instruccions 5/2023, del 8 de juny publicades al BOE núm. 137 del 9 de juny de 2023

Més informació del cens electoral
Vot per correu
Tornar